Skip to content
ActualitatAlgaidaArianyCostitxLloret de VistalegreLlubiMaria de la SalutMontuïriPetraPorreresSant JoanSanta EugeniaSencellesSineuVilafranca

Mallorca Rural i Tirme proven la compostabilitat de la llana d’ovella

llana compost

Mallorca Rural i Tirme realitzaran una prova pilot juntament amb el Grup de recerca de Química Ambiental de la UIB per a comprovar la viabilitat tècnica, operativa i administrativa de la transformació d’aquest recurs.

Mallorca Rural, està duent a terme el Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable en el sector industrial que s’ha finançat a través dels fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Fruit d’aquest projecte, que té com a objectiu donar resposta a la situació actual de la llana a Mallorca, s’han plantejat nous usos com és el compostatge que està contemplat com un dels tractaments vàlids pels SANDACH 3 (subproducteanimal).Les proves de compostabilitat s’iniciaran aquest mes de juliol i acabaran al setembre aproximadament a les instal·lacions per a la gestió de residus de TIRME i tècnics de l’entitat junt amb investigadors del Grup de recerca de Química Ambiental de la UIB conclouran amb un protocol que permeti:

  • Comprovar la compostabilitat de la llana d’ovella mallorquina junt amb FORM (fracció orgànica de procedència domiciliària i de recollida selectiva) i fracció vegetal.
  • Validar les condicions de procés com són grau de descomposició o olors.
  • Verificar la viabilitat tècnica i operativa en quant a necessitats de pretractament i emmagatzematge
  • Comprovar l’impacte de la llana com a matèria primera minoritària en la qualitat del compost obtingut, d’acord amb la normativa aplicable de fertilitzants.

Si els resultats són satisfactoris, es treballarà per oferir de cara a la propera temporada, un servei gratuït de transformació i retorn a finca. Es tractaria de que els pagesos que ho vulguin, puguin dur la seva llana directament a la planta de compostatge, i recollir, al final del procés, els quilograms de compost obtingut en proporció a la llana dipositada.

Amb aquesta acció es dona resposta a una reclamació del sector ramader que ha vist com la llana s’ha convertit en un producte de rebuig sense valor comercial i un problema per a les finques. El futur del projecte pilot de Mallorca Rural passa per desenvolupar una Guia de Bones Pràctiques Agrícoles, en coordinació amb els Veterinaris de la Direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, on es contemplin noves activitats agràries d’aprofitament del recurs per a que la llana pugui fer-se servir com a fertilitzant líquid o que el rentat es pugui fer a la pròpia explotació, encara no aprovades, i que aniran acompanyades de formació per a agricultors i ramaders.

Back To Top