Skip to content
ActualitatDestacatPorreres

L’empresa d’ovoproductes du l’Ajuntament de Porreres als jutjats pel decret de tancament

L’empresa de la fàbrica d’ovoproductes que fou sancionada per l’Ajuntament de Porreres i obligada a tancar i cessar la seva activitat el passat mes de juliol, ha duit l’Ajuntament de Porreres als jutjats.

L’empresa ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el Decret de Batlia relatiu al procediment sancionador i tancament d’activitat que es duia a terme a les instal·lacions de Prilac, a la sortida del municipi en direcció a Vilafranca.

L’Ajuntament de Porreres va interposar una sanció econòmica inicial de 50.000 € que es va reduir després del període de presentació d’al·legacions. Així mateix, ordenà la paralització de l’activitat d’acord amb un expedient sancionador per infracció en matèria d’instal·lació, accés i exercici d’activitats. Com va publicar aquest digital, l’Ajuntament de Porreres detectà tres infraccions greus: l’inici de l’activitat sense llicència, manca d’assegurança i manca de neteja de l’establiment i de les instal·lacions en matèria de sanitat.

L’Ajuntament li donà els terminis legals previstos per presentar al·legacions i esmenar les deficiències detectades i enumerades en l’expedient sancionador.

Així i tot, pocs dies després de decretar el cessament de l’activitat, la Policia Local va haver de precintar la fàbrica perquè l’empresa expedientada en ca fer cas omís a l’ordre de cessament de l’activitat.

Tot plegat s’inicià arran de les denúncies de dos particulars residents a la zona. Entre altres coses expressaren el seu malestar per “la pudor insuportable a animal mort i ou podrit que hem hagut de patir durant aquest estiu”. També advertiren que les màquines es posaven en marxa a les 4.00 h de la matinada.

Ara les parts interessades en aquest procediment tenen nou dies per comparèixer davant el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de les Illes Balears.

Back To Top