Skip to content
ActualitatArianyDestacatPetra

Ariany i Petra pendents del Govern per obrir l’aixeta de l’aigua potable

Els nivells de nitrats a l’aigua de la xarxa d’Ariany són elevadíssims. Superen amb escreix els mínims requerits pel consum humà. Encara a la passada legislatura, és a dir, fa més d’un any, el Govern anuncià que l’arribada de l’aigua potable a aquest nucli del Pla de Mallorca i al poble de Petra era imminent. I és que tota la infraestructura està feta i només queda obrir l’aixeta de l’aigua, un simple gest que s’estorba en el temps i perllonga la manca d’aigua potable als dos municipis.

En el cas d’Ariany la presència de nitrats a l’aigua de la xarxa és tan elevada que el màxim hauria de ser de 50 mg/l i en alguns moments s’ha arribat a 150 mg/l. Pel que fa a la darrera analítica existent en el lloc web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC ), els nitrats marquen 100 mg/l. Una situació en la qual s’assenyala que “és recomanable no utilitzar aigua de la xarxa que supera els 50 mg/l per coure aliments”. Així l’aigua d’Ariany només es recomana per a dutxar-se.

Joan Ribot, batle d’Ariany explica que “fa més d’un any que estam pendents de firmar el conveni amb Abaqua. Sembla que tot és un tema administratiu. Les obres de la conducció d’aigua estan acabades i només hem de firmar aquest contracte amb i obrir l’aixeta. I mentrestant els veïns del poble seguim sense tenir aigua de qualitat i carregada de nitrats”, diu Ribot.

El batle arianyer explica que “pareix que el problema és el preu de l’aigua que ens ha de cobrar Abaqua. Pel que sabem volen posar un preu igual a tots els municipis i mentre això no es faci no podem signar el conveni i, per tant, no podem obrir l’aixeta”.

A Petra tenen aigua bona i el problema d’esperar l’obertura d’aquesta aigua no és tan greu. Salvador Femenias, batle de Petra, assenyala que “fa mesos que estam a l’espera de poder firmar un conveni amb Recursos Hídrics. Nosaltres els hem demanat poder disposar de 150.000 litres d’aigua diaris, una quantitat que per descomptat volem pagar”. Femenias afegeix que “l’arribada d’aquesta aigua suposaria poder fer descansar el nostre aqüífer”.

ABAQUA

Per la seva banda, aquest digital ha contactat amb els responsables de comunicació de la Conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua i ens han assenyalat que qui està pendent dels ajuntaments de Petra i Ariany és Abaqua. “En el seu dia es va mantenir una reunió amb els batles d’aquests municipis per tractar el tema. Ens van expressar la seva preocupació i necessitat de tenir una connexió amb el nostre sistema, no tant com a subministrament principal, sinó com a reserva d’emergència o per mesclar amb la seva aigua”. Així Abaqua, els va sol·licitar que presentessin una petició oficial amb la indicació dels cabals mensuals i anuals necessaris, preferiblement a través de la Mancomunitat, per poder incloure aquesta informació en un conveni. Avui, encara no hem rebut aquesta documentació per part dels dos municipis”.

Tot i aquestes declaracions del Govern des de la Mancomunitat Pla de Mallorca asseguren que les dades que van sol·licitar ja s’han enviat “dues vegades” a Abaqua.

Tot i això, la Conselleria assegura que ben aviat se celebrarà una reunió amb els ajuntaments de la mancomunitat per parlar del problema global de l’aigua a aquests pobles i, a la vegada es podrà parlar d’aquest tema.

Back To Top