Skip to content
ActualitatDestacatPorreres

Llum verda a la finalització del darrer tram de les rondes de Porreres

Punt on continuarà la ronda de ses Forques fins al carrer Nou.

El Consell de Mallorca ha aprovat de forma definitiva la modificació puntual de les normes subsidiàries de Porreres, amb la qual cosa dona llum verda a què es pugui executar la segona fase de la ronda de ses Forques que discorrerà pels 250 metres que van des d’es Pont fins al carrer Nou.

El projecte inclou tres modificacions puntuals aïllades. D’una banda, s’estableixen dues zones d’espai lliure públic una de 4.471 metres quadrats al costat dret d’es Pont i una altra de 8.569 metres quadrats que discorr paral·lela a la séquia de Banyeres. Tot plegat inclou zones verdes, un passeig per a vianants i vehicles no motoritzats de 2,5 metres d’amplària. També preveu una zona enjardinada amb espècies locals que requereixin poc consum d’aigua. A més estipula que la vegetació que confronti amb zona residencial haurà de ser amb arbrat frondós i que doni ombra en els mesos de calor. Aquest espai inclou fanals, bancs, elements esportius i enllumenat.

Per altre costat, es destinen 5.727 metres quadrats a xarxa viària dels quals 4.044 seran pel pas de vehicles i aparcaments laterals. La resta són per a dos aparcaments dissuasius, un de 1.255 metres quadrats i 45 places a la zona del carrer Nou i un altre de 428 metres i 20 places al costat d’es Pont.

Ara, la primera passa que farà l’Ajuntament de Porreres serà negociar amb el propietari únic dels terrenys afectats pel nou vial per veure si accepta el preu estipulat pel tribunal de preu just. En tot cas, el projecte es podria començar a executar mentre es negocia.

Cal recordar que el Consell de Mallorca va incloure una partida de 650.000 € en els pressuposts de 2024 per a l’execució d’aquesta segona fase de la ronda que completarà tot el vial de circumval·lació del nucli urbà.

El regidor de Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Porreres, Jaume Martorell, ha celebrat el fet que després d’esmenar deficiències, finalment el Consell de Mallorca hagi aprovat definitivament la modificació de les normes perquè la nova ronda es pugui dur a terme.

Back To Top