Skip to content
ActualitatAlgaidaDestacatPorreres

Algaida i Porreres inverteixen en el manteniment dels camins públics

Els ajuntaments d’Algaida i Porreres han tret a concurs recentment i estan a punt d’adjudicar els contractes per al manteniment dels camins públics dels seus respectius termes municipals.

El total de les dues licitacions ascendeixen als 300.000 € en el cas d’Algaida i 232.000 a Porreres per a dur el manteniment dels camins públics.

ALGAIDA

En el cas del municipi d’Algaida i els dos nuclis urbans de Pina i Randa l’adjudicació es formalitzarà els dies vinents per quatre anys, ha informat el regidor Mateu Capellà. El contracte inclou el manteniment, reparació i conservació d’un centenar de camins públics. El servei s’externalitza per tal de dur un major control i també perquè una empresa especialitzada disposa dels mitjans i la maquinària adequada per a dur a terme aquestes tasques.

El contracte preveu el manteniment general, però també tasques d’urgència en cas que fos necessari a requeriment dels tècnics municipals. L’objectiu principal d’aquest contracte és “conservar la xarxa de camins municipals, permetent la circulació de vehicles i persones sense risc d’accident, així com facilitar l’entrada de serveis terrestres d’extinció d’incendis, evacuació del personal i material en cas d’ocórrer un sinistre”.

Les tasques que durà a terme l’empresa són la neteja, compactació i millora dels camins públics. També la reparació dels murs de paret seca i de tancaments i barreres.

Per altra banda, Capellà informa que s’han presentat cinc empreses per a executar el projecte d’ampliació de l’EEI Flor de Murta d’Algaida. Les previsions són fer l’adjudicació provisional els primers 15 dies de juliol i que les obres comencin a principis de setembre.

PORRERES

En el cas de Porreres el contracte de desbrossament i neteja dels camins públics s’adjudica per un període de 2 anys més dos prorrogables que estan inclosos en el total del cost del servei.

Suposarà la neteja de fins a 66 camins públics per un total de 106 kilòmetres de camins, és a dir, 212 kilòmetres de voreres a desbrossar. En aquest sentit, el regidor Jaume Martorell, explica que “del llistat es durà el manteniment de tots els camins, però es prioritzaran els asfaltats que són més utilitzats per a circular vehicles pel perill que suposa el fet que no estiguin desbrossats”.

En aquest sentit, aporta alguns exemples com ara el camí vell de Sant Joan, al camí de Banyeres (vell de Montuïri), de Son Jordi, de ses Pedreres o de sa Torre, entre altres.

A banda de desbrossar també s’han de netejar els marges del camí de residus, la poda i adequació de l’arbrat a fi de garantir una correcta circulació al llarg del camí.

Back To Top