Skip to content
ActualitatAlgaidaArianyCostitxLloret de VistalegreLlubiMaria de la SalutMontuïriPetraPorreresSant JoanSanta EugeniaSencellesSineuVilafranca

La UIB i l’IEB impulsen una campanya per a normalitzar el teu nom i llinatges

El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, UIB, a través del Gabinet d’Onomàstica, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, IEB, han posat en marxa la campanya Què noms?, per promoure la inscripció correcta lingüísticament de noms i cognoms en català i animar tothom a sol·licitar les notes informatives corresponents per fer el canvi al Registre Civil.

La UIB, d’acord amb el marc legal vigent, és la institució encarregada d’expedir notes informatives dels noms i cognoms en català a les Illes Balears.

Tothom que estigui inscrit al Registre Civil amb el nom en castellà, però que s’identifica amb la forma en català i la hi vulgui canviar, o que vulgui adaptar la forma del seu cognom català a la grafia normativa ha de fer la consulta al Gabinet d’Onomàstica.

Si una persona vol corregir la grafia del nom i/o dels cognoms (sempre que siguin en llengua catalana) segons la normativa ortogràfica vigent, ha de fer la sol·licitud d’esmena i la tramitació del canvi al Registre Civil corresponent.

Per fer el canvi, la persona podrà aportar la nota informativa expedida pel Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic de la UIB, que validarà la inscripció normativa del nom i/o dels cognoms. Aquest document és l’únic que acredita oficialment la forma ortogràfica correcta del nom i dels cognoms. A més, també es podrà expedir a aquelles persones que vulguin oficialitzar el diminutiu corresponent correcte en català.

Així mateix, el Gabinet atén les peticions de les famílies que hagin d’inscriure els fills al Registre Civil i volen assegurar-se que el nom que volen estigui ben escrit segons la normativa ortogràfica oficial de la llengua catalana.

Aquest servei del Gabinet d’Onomàstica és gratuït i l’ofereix a tota la població per garantir-li el dret a tenir oficialment normalitzats el nom i cognoms en la llengua pròpia de les Illes Balears.

Alguns exemples de normalització de cognoms són:

Forma sense normalitzarForma normalitzada
Forteza
Enseñat
Femenias
Deyá
Bauzá
Pizá
Ordinas
Fortesa
Ensenyat
Femenies
Deià
Bauçà
Pisà
Ordines

I, com a exemples de noms:

Forma sense normalitzarForma normalitzada
Margarita
Ramón
Inés
Antonia Ana
Magdalena
Bartolomé
Margalida
Ramon
Agnès (també, Ainès)
Antònia Aina (també, Antònia Anna)
Nena (també Lena; hipocorístics)
Tomeu (hipocorístic)

A tall d’exemple, la nota informativa emesa pel Gabinet d’Onomàstica sobre l’hipocorístic Tomeu explica que: «Tomeu és una variant hipocorística del prenom Bartomeu, que, segons la Relació d’hipocorístics de les Illes Balears, de la Direcció General de Política Lingüística, ha adquirit substantivitat. Així, aquesta variant es pot inscriure com una forma catalana correcta del prenom esmentat i, per tant, com a nom propi».

Creat l’abril de 1995 com a servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l’onomàstica (toponímia i antroponímia), el Gabinet d’Onomàstica compleix la finalitat de difondre els noms de lloc i de persona normalitzats a través de la resolució de consultes de la societat en general, de publicacions, activitats de recerca i cursos de formació en aquest camp. Una de les tasques principals del Gabinet d’Onomàstica és elaborar notes informatives per a la normalització d’antropònims (els noms i cognoms de persona) i de topònims (els noms de lloc).

Adjuntes, trobareu dues notes informatives il·lustratives del servei de normalització del nom i dels cognoms del Gabinet d’Onomàstica.

Back To Top