Skip to content
ActualitatDestacatSineu

Sineu completarà l’embelliment dels carrers que acullen el mercat

can font sineu
Casal de can Font, just darrere la Rectoria.

La millora i embelliment dels carrers de Sineu que acullen el mercat dels dimecres de Sineu està a punt de fer-se realitat. Fa unes setmanes sortiren a licitació els treballs que han de servir per pavimentar i embellir diferents carrers del nucli urbà que acullen el mercat. Així, les obres que s’han de fer s’han dividit en dues zones i tendran un cost total d’entorn de 640.000 euros.

Aquest projecte forma part de les dues propostes que té l’equip de govern de Sineu per dur a terme la millora de la plaça del Fossar i els carrers per on transcorre el mercat. Les ajudes per dur a terme aquests projectes parteixen de

En aquest cas la primera de les dues zones és la més propera a la plaça i servirà per embellir els carrers de sa Plaça, del Bisbe i Quartera. En aquest cas s’arreglaran les voravies i és s’asfaltarà el paviment. De la mateixa manera es pretén donar un nou pavimenta als carrers de la zona del Fossar, carrer del Mirador, carrer del Sol i Son Torelló. D’aquesta manera i amb una futura reforma, també de la zona de la plaça del Fossar es podrà donar aquesta homogeneïtat a tot el conjunt de Sineu on se celebra el mercat.

Aquesta millora dels carrers amb una nova pavimentació en alguns d’ells també vol ser una passa per advertir els conductors de què es tracta d’una zona diferent del nucli i què, per tant, tot i que es permeti el pas dels cotxes serveixi aquest paviment diferent per a reduir la velocitat. L’embelliment també tendrà una part de col·locació de papereres i sembra d’arbres, tarongers i til·lers, als carrers on la seva amplària o permeti. Es col·locaran jardineres i bancs per crear zones verdes i fer els carrers més amables. Tot això, vol fer del nucli antic de Sineu una zona on es redueixi l’emissió de CO₂.

Back To Top