Skip to content
ActualitatVilafranca

Publicat un llibre dels 25 anys de l’espai Mallorca de Barcelona sota la coordinació de Margalida Galmés

Margalida Galmés i l'editor de Saïm Edicions, Tolo Albertí.

Saïm Edicions ha publicat un llibre dels 25 anys de l’Espai Mallorca de Barcelona amb la coordinació de la vilafranquera Margalida Galmés qui és actualment la gestora cultural de l’entitat.

La publicació “25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit”, està formada per 25 articles i dividida en diferents parts com ara els inicis amb el títol “Teixint un projecte”; els primers anys a “Després de la parca”; “Filosa nova” on es parla dels anys de consolidació de l’espai i, finalment, “Tramant el present” i “l’Espai Mallorca filarà”.

Entre els 25 articles de persones vinculades amb l’Espai Mallorca hi ha aportacions de Sebastià Portell (pròleg), Damià Pons, Amanda Vich Fluxà, Carme Bondia i Sauras, Laia Martinez i Lopez (Laia Malo), Joan Tomàs Martínez Grimalt, Maite Salord Ripoll, Toni Ferrari Gual, Ferran Pisà Gaià, Albert Avilés, Laia Pubill, Josep Marquès i Oleo, Toni Perelló, Anna Gornès Moll, Esperança Carrió Cabrer, Esperança Moll Roman, Francesc Aparicio Munar, Eloi Creus, Josep Fiol i Femenia, Maria Coll, i Carla Redó Puentes, Martí Colom Nicolau i Blanca Orell Daniel.

Les aportacions d’autores de la comarca del Pla de Mallorca estan signades per la també vilafranquera Margalida Garí Barceló; la porrerenca Marina Viedma Font i la taujana Aina Heras Parets i l’esmentada Margalida Galmés, qui fa uns mesos en una entrevista ens parlà, entre altres coses, de la seva tasca a l’Espai Mallorca.

Des de l’Espai Mallorca expliquen que en conjunt, “els 25 articles de 25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit aconsegueixen mostrar el projecte des de tots els seus caires. La peça no només ens parla de la immensa tasca de l’entitat en la difusió de la cultura de les Illes Balears més enllà de l’arxipèlag, sinó que també ens ensenya com és l’engranatge intern del projecte –en els seus dos formats i el punt d’inflexió de l’any 2012–, com s’organitzen les seves seccions, com es percep des de fora l’activitat cultural que s’hi organitza, el futur que espera al projecte i, sobretot, com és d’emotiu per a la totalitat dels autors del llibre formar o haver format part d’un projecte que vol deixar ben clar que és necessari i imprescindible per a tota la comunitat illenca, la seva cultura i la seva identitat”.

Back To Top