Skip to content
ActualitatDestacatSineu

Ningú compra el convent de les monges de la Caritat de Sineu

caritat sineu

El 19 de novembre de 2012 les monges de la Caritat van rodar clau posant així punt final a 148 anys d’estada a la vila del Pla. Un any després l’immoble que era en un 60% de la família Dameto i el 40% restant de la Parròquia de Sineu es posà a la venda.

Ara, deu anys després i amb un canvi d’usos de l’edifici, l’immoble segueix a la venda per 1,2 milions d’euros. L’edifici compte amb la capella, una part de l’antiga escola i les dependències diàries de les religioses. A la part posterior, al carrer de darrere, hi ha una part de les escoles que les monges ja cediren a l’Ajuntament de Sineu abans d’abandonar el poble i que, després, l’Ajuntament comprà de manera definitiva. Aquest espai al costat de l’Hospital i de l’antic centre sanitari és utilitzat ara per Mater.

Al llarg d’aquests anys amb l’immoble en venda, els Dameto, principals propietaris de l’edifici van demanar a l’Ajuntament de Sineu una modificació de les Normes Subsidiàries per canviar els usos del conjunt, així es passà d’un ús docent-religiós a un de turístic-residencial. D’aquesta manera a la venda s’hi podia parlar del seu ús com a hotel d’interior amb un total de 15 places.

En aquests moments l’immoble continua a la venda. Així mateix, al ser un edifici catalogat i que forma part del patrimoni de la vila de Sineu pel seu ús turístic requereix tota una sèrie de requisits i condicionants per part de Patrimoni del Consell de Mallorca.

LES MISSES

La benefactora que en el seu moment va cedir el solar per a la construcció del convent de les monges de la Caritat de Sineu no té qui li digui les misses. I és que una de les condicions que va posar en la seva deixa a l’hora de cedir el solar era que si un dia les monges abandonaven Sineu, l’edifici s’havia de posar a la venda i de la treta s’havien de “destinar íntegrament a dir misses entre setmana a sufragi d’ella mateixa”, així ho explicava Díngola el juliol de 2015:

Dels tres solars on, el 1863, el canonge Lloatxim Dameto i Descatlar construí el convent, dos pertanyien a la família Dameto i l’altre a una altra benefactora; això es tradueix a l’actualitat en què un 60% de l’edificació retorna a mans de la família benefactora (Dameto) i pel que fa al 40% restant (de l’altra benefactora) s’ha de procedir segons el que va estipular la donació original: s’ha de vendre aquesta part i destinar els beneficis a dir misses, entre setmana, en sufragi de l’ànima de la benefactora, del canonge Lloatxim Dameto i de tots els sineuers que participaren en la construcció del convent.
Corral del convent Concepcionista (el Palau) i part superior de la capella del convent de la Caritat.

CASALS I EL PALAU

A Sineu, avui, hi ha altres casals a la venda com per exemple Son Torelló o bé Can Font, a la imatge inferior. A més a les immobiliàries també s’hi poden torbar altres casals, fins i tot ja reformats a punt per fer-hi un hotel d’interior. Segons les dades de l’IBESTAT a Sineu el 2022 hi havia vuit establiments turístics d’interior d’un total de deu. Amb una suma total de 149 places. A més també hi ha l’edifici de Ca don Enric, un gran casal veí de Son Torelló i que guaita i destaca damunt la plaça del Fossar que també havia d’acollir un hotel d’interior, però amb la pandèmia sembla que va quedar tot aturat.

Per altre costat, hi ha el Palau o convent Concepcionista, propietat del Bisbat i que va obrir les portes a les visites just abans de la festa patronal de Sant Marc. Consultat per Tot Pla des del Bisbat han assenyalat que s’està treballant a cercar noves dates per a l’obertura del recinte a les visites i que també se continua mirant d’aconseguir una comunitat que vulgui habitar l’espai.

can font sineu
Back To Top