Skip to content
ActualitatAlgaidaArianyCostitxDestacatLloret de VistalegreLlubiMaria de la SalutMontuïriPetraPorreresSant JoanSanta EugeniaSencellesSineuVilafranca

Les dones del Pla de Mallorca no es senten segures quan van soles pel carrer

La comarca del Pla de Mallorca “ha de treballar per eliminar la falta de seguretat que perceben les dones quan van soles pels carrers”. Aquesta és una de les 40 conclusions del diagnòstic de situació en matèria d’igualtat del Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat (PEPI) de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

La Comissió d’Igualtat del Pla de Mallorca constituïda el passat mes de març es va reunir per presentar els resultats de l’esmentat diagnòstic duit a terme en funció dels diferents eixos de treball analitzats: conciliació i corresponsabilitat, salut, participació política-ciutadana, urbanisme i mobilitat, violència de gènere, comunicació i llenguatge, mercat laboral, protecció i serveis socials i educació i formació.

És a l’apartat d’urbanisme i mobilitat on es menciona el fet que les dones del Pla no es senten segures quan van pel carrer i s’apunta a la necessitat de fer feina en aquest sentit per tal d’eliminar aquesta percepció.

Esmentar també que en l’apartat de protecció i serveis socials, s’apunta en una de les conclusions a la “manca de formació/sensibilització en matèria d’Igualtat i violència de gènere, al personal de les entitats de protecció i serveis socials”.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A més, pel que fa a l’eix de la violència de gènere, l’informe treu a la llum també “la manca de formació als/les principals agents socials implicats com ara el sector sanitari, policial i educatiu, entre altres.

En aquest mateix eix, s’apunta que la Mancomunitat disposa d’una Unitat d’Igualtat i abordatge de violències masclistes. Quant a les necessitats o mancances “és necessari continuar treballant per a millorar la prevenció i detecció” i també que les “campanyes de sensibilització sobre les diferents formes de violència dutes a terme fins al moment són insuficients”.

CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT

La conciliació i la corresponsabilitat és l’eix de la diagnosi en el que “es perceben majors desigualtats entre homes i dones”. En aquest sentit, s’apunta que “falten polítiques de conciliació en el món empresarial“. Així mateix, es conclou que al Pla “la càrrega domèstica que les dones assumeixen els impedeix poder gaudir de temps lliure“.

Aquesta diagnosi és una passa més cap a l’elaboració del Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat ( PEPI) en el qual “es concretaran uns eixos, uns objectius, unes accions, a més dels recursos necessaris que de la mà de la participació de la ciutadania faran possible aconseguir la igualtat real i efectiva de la població als municipis de la Mancomunitat”.

Ara, un cop donat a conèixer aquest diagnòstic, la propera passa serà la creació del Consell d’Igualtat, que estarà format per membres de la Comissió d’Igualtat (formada per representants dels 14 pobles de la Mancomunitat), representació del col·lectiu de persones majors, immigrants, associacions feministes, entitats esportives, entitats socials i culturals, sector empresarial.

Conclusions. Pitjant a la imatge tendreu el document en pdf.
Back To Top