Skip to content
ActualitatPoliticaPorreres

El pacte de Porreres (PI-PP) rebutja la política “demagògica i irresponsable” en una moció que MÉS considera “poc democràtica”

Ple Porreres

Si el darrer ple de l’Ajuntament de Porreres va ser calent, i no només per la temperatura ambient, el d’aquest dilluns a vespre tornà a pujar el termòmetre polític de la Sala. El pacte de govern, PI i PP, aprovaren amb els seus vuit vots a favor una moció que duia per títol “Rebuig a una política demagògica i irresponsable”.

Quan duien trenta minuts de ple va arribar el torn de debatre la moció presentada pels dos partits de govern. La batlessa Xisca Mora (PI) va optar per llegir la moció al complet, sis minuts de lectura.

A aquesta moció, ja aprovada per l’Ajuntament de Porreres, comença dient que “Els càrrecs públics s’han de comportar amb exemplaritat”. La moció anava tota ella dirigida al que passà en el darrer ple i, de manera especial, a les paraules del portaveu de MÉS, Sebastià Lliteres. PI i PP consideren, com quedà palès en la resposta de la batlessa, Xisca Mora, que “les informacions recollides en la crònica publicada pel mateix partit, són inexactes, incompletes i falten a la veritat”.

En l’argumentari de la moció, entre altres coses es fa referència al fet que PI i PP aconseguiren el 60% dels suports dels votants porrerencs. I que, per tant, “no només és un govern legal i legítim sinó que és la representació democràtica de la majoria dels porrerencs i porrerenques”. Més endavant diu que la llei estableix que la Sala pot tenir tres dedicacions exclusives i “no existeix un límit de dedicacions parcials”. A això s’afegeix que “qüestionar que l’Ajuntament de Porreres sigui gestionat amb el màxim d’eficàcia i fer demagògia amb els sous donant a entendre que hi ha una despesa desproporcionada quan els comptes de l’Ajuntament estan perfectament sanejats i són totalment transparents demostra que alguns s’aferren al que sigui per desgastar el rival”.

Acabada la lectura de la moció, Mora, assenyalà que volien dur aquesta moció al ple al considerar que “és el lloc on s’han d’aclarir i debatre aquestes qüestions”. “Una moció presentada -digué Mora-, no per crear més crispació, no per crear més divisió, sinó per aclarir conceptes que, al nostre entendre, s’han donat en una informació malintencionada”.

Llavors fou el portaveu de MÉS, Sebastià Lliteres, qui començà dient que “Porreres té problemes més urgents i rellevants com per dedicar temps a la discussió que plantejau amb aquesta moció a la qual no li veim el sentit a més de semblar-nos un discurs poc democràtic i fet per desviar l’atenció”. Lliteres volgué aclarir que en “en cap moment hem posat en dubte la legalitat ni la legitimitat del pacte”. També els recordà que el seu paper, ara, “no és altre que revisar la tasca de l’equip de govern, emetre opinió i jutjar la tasca i decisions de l’equip de govern”.

Acabada la curta intervenció de Lliteres, fou Xisca Mora qui tornà a agafar el torn de paraula. En aquest cas ho feu per assenyalar que “des del moment que posau en dubte la situació econòmica de l’Ajuntament és un motiu prou important per debatre i clarificar”.

EL SOU DE LLITERES AL GOVERN

Però de tota la rèplica de Mora cal destacar el moment en el qual recordà al ple, i per tant a tot el poble, el sou de Sebastià Lliteres el passat mandat com a director de l’IBJove. Mora digué sense anomenar-lo durante el ple que “ha cobrat el 42% del què cobraran tots els regidors de l’equip de govern, 8 persones”.

I a això, Mora, ho digué posant un exemple en xifres. Com deim feia una clara referència a Lliteres, però en cap moment digué durant el ple que fos ell. “Anem a a fer una comparativa que segur que vós agradarà. Una administració que ha gestionat un pressupost d’entre 3,5 i 4 milions d’euros amb desenes de treballadors amb un director que cobra 222.917 € amb 3.000 € de viatges pagats i tiquets d’aparcament durant els darrers quatre anys. O una administració -en referència a l’Ajuntament de Porreres- que gestiona un pressupost de 4,5 milions d’euros anual amb més de 50 treballadors, i amb la responsabilitat de fer feina per tot un poble amb més de 5.500 habitants i que els seus regidors, tots, cobraran 540.000 € durant els quatre anys”.

Acabada la intervenció de Mora, optà per passar a votació sense donar torn de rèplica a MÉS que ho reclamava. Al final canvià d’idea i els cedí la paraula quan aquests li recordaren que les seves primeres paraules havien estat les de dur la moció al ple, ja que és el lloc per debatre aquestes qüestions.

Així un cop Lliteres tornà a tenir la paraula assenyalà que “vos convidam a llegir de nou la nostra crònica del ple. I les mentides per més vegades que es diguin no es converteixen en veritat”. Lliteres criticà que la informació sobre els sous i altres temes del ple no s’hagin difós a les xarxes o al web municipal. “Convendria que tots ens acostumem a la crítica política, ja sé que no hi estau acostumats, però queda molta legislatura” digué Lliteres per acabar.

Clogué el debat, la batlessa, dient que l’acte no s’havia penjat al web municipal, ja que no estava aprovada.

Posada a votació la moció s’aprovà amb els vuits vots favorables del PI (4) i del PP (4) i els cinc en contra de MÉS.

Podeu veure el ple a Porreres TV. El debat de la moció s’allargà entre el minut 32 i el minut 57.

Back To Top