Skip to content
DestacatMontuïriPorreresVilafranca

S’inicia el procés d’expropiació dels terrenys per a ampliar l’IES Porreres

L’Ajuntament de Porreres ha posat en marxa el procés d’expropiació dels terrenys necessaris per a poder ampliar l’institut, el centre de referència dels estudiants de secundària de Porreres, Montuïri i Vilafranca.

El regidor d’Insfraestrutures i Manteniment de l’Ajuntament de Porreres, Jaume Martorell, explica que “el procés està en marxa. Hem fet la valoració dels terrenys i és el preu que s’oferirà als propietaris”. Martorell apunta que “si no hi ha acord després ja hauria d’entrar el tribunal i s’iniciaria el procés d’expropiació forçosa”.

La modificació del planejament per poder ampliar l’IES Porreres està aprovat pel Consell de Mallorca. Així mateix, segons informà el director del centre, Joan Ramon Xamena a aquest digital, el centre ja té concedit l’ampliació a batxiller en tenir l’espai pertinent. En aquest sentit, cal esperar que el canvi al capdavant de la Conselleria d’Educació i Universitats no suposi cap modificació en els plans d’ampliació d’estudis de l’IES Porreres.

En qualsevol cas i independentment que s’ampliï o no l’oferta educativa a batxiller, és evident que el centre necessita una ampliació. De fet, com publicà aquest digital, fou construït amb capacitat per a 270 alumnes i el curs passat en tenia 570.

Un cop aconseguits els terrenys, l’Ajuntament de Porreres els ha de cedir a la Conselleria d’Educació i Universitats.

Concretament, s’amplia amb 6.159 metres quadrats. D’aquests 4.626 són per equipaments i 394 per aparcament.

Aquest camí queda integran en el centre i n’obriran un de nou.

Menció a banda mereixen els 1.139 metres quadrats per a l’obertura del nou vial que arribaria a l’IES. En aquest sentit, cal destacar que el vial existent actualment que passa per la part posterior del gimnàs de l’institut queda integrat dins l’IES.

Davant aquesta situació s’ha d’obrir un nou vial. Aquest fet suposa un altre hàndicap ja que aquest camí tendrà un cost de 220.000 € perquè ha de tenir l’amplària adequada pel pas de dos vehicles, els aparcaments pertinents, voravies i zones enjardinades.

En aquest sentit, Jaume Martell apunta que “per poder obrir aquest carrer haurem de demanar ajuda al pla d’obres i serveis del Consell de Mallorca”.

Back To Top