Skip to content
AlgaidaArianyCostitxDestacatLloret de VistalegreLlubiMaria de la SalutMontuïriPetraPorreresReportatgesSant JoanSanta EugeniaSencellesSineuVilafranca

Col·lapse als instituts del Pla de Mallorca

El degoteig constant d’alumnes de famílies que abandonen Palma per anar a viure al Pla de Mallorca ha duit al límit el col·lapse dels dos instituts de la comarca del centre de l’illa. Aquesta tendència s’inicià a causa de la Covid-19 en què moltes famílies optaren per fugir de ciutat per temor a nous confinaments i ha continuat a causa de l’escalada del preu de l’habitatge a Palma.

El director de l’IES Sineu, Rafel Crespí, i el de l’IES Porreres, Joan Ramon Xamena, coincideixen en assenyalar els motius d’aquesta saturació i també en la solució que no és altra que ampliar els dos centres i la construcció d’un nou institut al Pla de Mallorca. En el que també estan d’acord és en el fet que les diferents administracions implicades han d’accelerar tràmits de forma urgent perquè tot plegat es dugui a terme tan aviat com sigui possible. En cas contrari existeix el perill que les noves ampliacions curtegin abans de posar-se en marxa.

“Fa anys que ningú s’ha volgut posar amb el mapa escolar, però està clar que és una necessitat urgent posar fil a l’agulla”, apunta Xamena des de l’IES Porreres, un centre construït a 2005 amb capacitat per a 270 alumnes que ara en té 570.

El seu homòleg de Sineu, Rafel Crespí, pateix el mateix problema. L’IES que dirigeix fou ampliat a 2008. La capacitat inicial era de 600 i ara està a 1068. Probablement, aquesta darrera xifra haurà augmentat en el moment de la publicació d’aquesta notícia – l’entrevista té lloc a principis de març- perquè “encara ara tenim un regalim de nous alumnes. Cada setmana en venen dos o tres de nous que comencen a primer, segon o tercer d’ESO. Molts són sud-americans nouvinguts, però sobretot és gent de Palma que ha vengut a llogar a la comarca del Pla”.

En la mateixa línia, Joan Ramon Xamena, apunta també a l’escalada del preu a la capital: “Si a Palma els lloguers són de cada vegada més cars, la gent ha de sortir cap als pobles. En el nostre cas fins ara hem tengut la barrera de l’IES Llucmajor, però aquest centre ja no basta i es nota molt l’arribada de gent que ja no es pot permetre viure a Ciutat”.

En aquest sentit, Rafel Crespí, “director i sobretot” diu, professor de matemàtiques, aporta dades: “Hem de ser conscients que els darrers anys la població del Pla de Mallorca ha crescut molt. Vaig fer un estudi i em sortia que ha crescut un 22 % els darrers deu anys”. “Estem en el sostre màxim. No tenim un sol espai buit i els espais que tenim són petits”, afegeix.

Davant aquesta situació, amb el pas dels anys els dos centres s’han anat adaptant per poder acollir l’alumnat. La solució és l’habitual: aules prefabricades i reconversió i ocupació d’espais destinats inicialment a altres usos.

LES DADES

IES PORRERES

  • Alumnat 570: Montuïri, Porreres i Vilafranca
  • Capacitat 270
  • 4 aules prefabricades – Prevista una més pel curs vinent.
  • Espais reconvertits en aules: Biblioteca, casa de conserge, administració
    i secretaria i magatzem.

IES SINEU

  • Alumnat 1068: Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sant Joan, Sineu i Sencelles
  • Capacitat: 600
  • 6 aules prefabricades – Prevista una més pel curs vinent
  • Espais reconvertits en aules: laboratoris, aules de plàstica i aules de música

AMPLIACIONS

Dels dos instituts, el que sembla que té l’ampliació a tocar és el de Sineu. De fet, el Govern de les Illes Balears ja ha concedit l’interès autonòmic al projecte. Rafel Crespí informa del calendari “aparaulat” inicialment amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional: a 2023 redacció del projecte, el 2024 licitació i inici d’obres i inauguració i estrena en el curs 2025-2026.

L’ampliació de l’IES Porreres sembla més llunyana a causa de la manca de terreny. L’Ajuntament porrerenc està en negociacions amb propietaris per adquirir l’espai cap on s’ampliaria l’institut, una ampliació que permetria ampliar els estudis a batxiller. “Tenim concedit el batxiller per part de la Conselleria, en tenir els terrenys es podria ampliar l’institut i després podríem desenvolupar el batxiller”, explica.

NOU IES A ALGAIDA?

Ampliacions a banda, el que és evident és que la comarca necessita un nou centre de secundària. Representants municipals de diferents pobles s’han oferit per acollir-lo. Ara per ara el que està damunt la taula és el d’Algaida. De fet, la batlessa del municipi, Maria Antònia Mulet i el conseller Martí March, signaren un protocol “per impulsar la creació d’un IES de tres línies d’educació secundària a Algaida”. Amb aquest acord, l’Ajuntament es compromet a disposar dels terrenys per a la construcció del nou centre.

Cal destacar que l’alumnat d’Algaida cursa secundària a Llucmajor. En cas de dur-se a terme, la construcció d’aquest nou institut suposaria també una redistribució de l’alumnat de la comarca. Així, els nins i nines de Santa Eugènia que actualment van a l’IES Santa Maria, podrien tenir el nou IES d’Algaida com a centre de referència. Això però s’hauria de negociar amb la comunitat educativa i representants del municipi taujà, ja que segons explicà el seu batle, Joan Riutort, “els nins i nines i les seves famílies estan molt a gust a Santa Maria”.

Tot plegat sembla molt llunyà i de llarga tramitació i més quan les necessitats són urgents.

Back To Top