Skip to content
DestacatSineu

IES Sineu, una ampliació a l’horitzó

El passat dia 16 de febrer s’obrí la porta a l’ampliació de l’IES Sineu. El Govern de les Illes Balears declarà d’interès autonòmic l’ampliació del centre. El creixement es farà cap uns terrenys rústics de la part posterior de l’institut. L’ampliació és important des d’un punt de vista estructural, però ho serà també pel que fa a oferta acadèmica.

El director del centre, Rafel Crespí, advertí que l’ampliació és “urgent”. Les xifres són evidents. Construït per 400 alumnes, la seva capacitat després d’una ampliació el 2008 era de 600 escolars. Avui en té quasi 1.100. A banda dels de Sineu, l’IES acull alumnat d’Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sant Joan i Sencelles, municipis del Pla de Mallorca.

Per sortir del pas s’ha recorregut a la solució habitual. L’IES disposa de 6 aules prefabricades i n’hi ha una més prevista pel curs vinent. A més, s’han reconvertit en aules els laboratoris, les aules de plàstica i les de música

El projecte preveu una ampliació del centre amb la construcció de vuit aules, dos tallers de formació professional, una sala de professors, un espai per a departaments didàctics i banys.

A banda de la manca d’espai a ESO i Batxillerat, les limitacions fan que no es puguin ampliar els estudis de formació professional. En aquest sentit, l’IES compta amb un grau mitjà d‘informàtica i un bàsic d’electricitat. Crespí apunta que l’objectiu és ampliar amb un grau superior d’informàtica, un grau mitjà d’electricitat i electrònica i un grau mitjà d’auxiliar de la dependència.

Així mateix, el director vol que l’IES aculli una extensió de l’escola d’adults i una extensió de l’escola oficial d’idiomes d’Inca. “Sineu és la zona del Pla més avinent per no haver d’anar a Vilafranca o Inca”, argumenta Crespí.

CALENDARI

Pel que fa al calendari de l’ampliació, Rafel Crespí informa del calendari “aparaulat” inicialment amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional: 2023 redacció del projecte, el 2024 licitació i inici d’obres i inauguració i estrena en el curs 2025-2026.

Back To Top