Skip to content
Actualitat

La contaminació del sòl prové de l’agricultura i els habitatges a parts iguals

Camp Inundat a Pina

La Conselleria d’Agricultura presentà ahir un estudi de la Universitat de les Illes Balears en el que s’assenyala que del 60% de sòl vulnerable, contaminat per nitrats, del Pla de Mallorca, del que parlàvem l’altre dia, en gairebé la meitat dels casos, un 44,8%, l’origen dels nitrats és agrícola. La resta es distribueix en un 8% provinent dels habitatges disseminats, un 2,1 és d’habitatges d’Estades Turístiques Vacacionals, i un 38,3% de les aigües residuals urbanes depurades. Això suposa que d’aquests tres casos el nivell de contaminació, un 48%, supera el d’origen agrari. El 6,8 restant prové de les deposicions atmosfèriques de nitrogen.

Així ho explicà Fernando Fernández, director general d’Agricultura. Qui assenyalà que “les Balears són la tercera comunitat autònoma amb el valor més baix de nitrogen per hectàrea, amb 11,1 quilos/hectàrea, només per darrere d’Astúries, amb 8 quilos/ha, i de les Canàries, amb 9 quilos/ha. La xifra de les Balears va a la baixa els darrers anys. El 2016 era de 16,3 quilos/ha i el 2019, de 13 quilos/ha“.

Amb això Fernández ha volgut explicar que “aquests valors demostren que en el cas de les Balears, la responsabilitat del sector agrari en la contaminació per nitrats és només una part del total i que, per actuar enfront aquesta contaminació, s’ha d’incidir en el conjunt de les fonts, entre les quals destaquen els nitrats que acaben a l’aigua de les depuradores, o el percentatge de nitrats, dels que som responsables la població, i que en el cas de les Balears, arriba a pics molt elevats els mesos d’estiu”, ha destacat.

Així i tot, aquestes dades de l’estudi de la UIB no han considerat activitats com ara la jardineria pública i privada, com tampoc les superfícies esportives, com els camps de golf.

Per acabar, Fernández explicà que “el pla d’acció que ara prepararà la Conselleria se centrarà a elaborar un programa d’actuació tenint en compte el decret de zones vulnerables aprovat per la conselleria de Medi Ambient i aquest estudi. Amb aquesta informació, l’objectiu és establir franges de menor a major risc per contaminació de nitrats”. Aquest pla haurà de ser referendat per la Comissió Balear de Medi Ambient.

Back To Top