Skip to content
ActualitatDestacatPorreres

L’AFA de Porreres renuncia a les barres de Sant Roc per “donar exemple i prevenció” contra l’alcohol

Imatge de sa Torrada a n'Hereveta. Foto: Simó Tortella.

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Climent Serra i Servera ha renunciat, després de prop de tres dècades, a gestionar les barres per les festes de Sant Roc i, d’aquesta manera, deixar de vendre alcohol per tal de “donar exemple” i obrir nous camins cap a la “prevenció del consum”.

Cal recordar que fa devers 35 anys la gestió de les barres va a càrrec de les associacions. Tot començà entorn de 1990 quan l’Ajuntament ho posà en mans del Club d’Esplai a canvi que aquesta entitat tengués cura de muntar i desmuntar tot el mobiliari de la torrada i netejar el recinte l’endemà de la festa. Era quan encara la torrada es feia en el pati de l’aleshores Escola Nova. Posteriorment, entorn de 1995 i fins a l’actualitat, la gestió passà a mans de les associacions de pares, mares i famílies dels dos centres escolars del municipi, el CEIP Climent Serra i Servera i el Col·legi Verge de Monti-sion, centre concertat. Aquestes dues associacions s’encarreguen de la gestió donant servei de barra i es reparteixen el benefici de les vendes de consumicions de dos concerts: el del dia de la Torrada i el del concert “estrella” de les festes, tots dos al parc de n’Hereveta.

Ara, i després de posar-ho en coneixement i votació de l’assemblea l’AFA, el CEIP Climent Serra i Servera amolla la gestió de les barres. Ho fa després de promoure el debat entorn de la idoneïtat que “la major part del finançament de l’Associació provingués de la venda massiva d’alcohol a les barres de Sant Roc”.

En aquest sentit, en una circular enviada a totes les famílies expliquen que “a poc a poc, fruit d’una profunda reflexió i debat, l’actual junta considera per unanimitat que és necessari cercar un altre model de finançament”.

Els motius que han dut a aquesta decisió són clars: Prevenció i exemple pels infants i adolescents. Expliquen que “les principals tasques que impliquen les barres de Sant Roc tenen lloc en horaris i esdeveniments totalment aliens als interessos dels infants. Creiem que seria molt més pedagògic generar altres tipus d’activitats de les quals ells en fossin partícips”.

En aquest sentit, són rotunds en afirmar que “la decisió parteix de la voluntat d’apostar per un altre model de festes i d’oci, explorar alternatives i fer propostes saludables i inclusives”.

La decisió ha vengut reforçada per Policia Local, testimonis de Protecció Civil, treballadores de l’àmbit de la sanitat, educadores i treballadores socials.

La renúncia a les barres ha vengut seguida de la implicació de múltiples agents implicats per tal que el fet de renunciar a les barres no sigui l’única passa en matèria de prevenció. La decisió ha vengut reforçada per la Policia Local, testimonis dels voluntaris de Protecció Civil, treballadores de l’àmbit de la sanitat, educadores i treballadores socials, entre altres.

De fet, l’AFA va celebrar un taller amb totes aquestes parts implicades organitzat per FERYA, una entitat que fa feina per a empoderar les associacions que agrupen famílies, principalment federacions i associacions de famílies d’alumnes, perquè s’involucrin en activitats de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues: “Aquesta trobada ens va fer agafar força i compromís per fer feina en la prevenció de les addiccions entre infants i adolescents”, apunten.

ALTERNATIVES AL FINANÇAMENT

Per fer front a aquesta reducció dels ingressos que suposarà per a l’AFA renunciar als beneficis de les barres, l’Ajuntament de Porreres “s’ha compromès a donar suport econòmic mitjançant una subvenció i a través d’actuacions concretes de millora de l’escola”. Així mateix, també s’espera poder recuperar part de les despeses derivades de la gestió de l’AFA a través de devolucions per part de la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes. També es continuarà comptant amb les quotes de les famílies.

L’AFA del CEIP Climent Serra i Servera vol continuar col·laborant en l’organització d’actes i activitats amb l’AMPA del Col·legi Verge de Monti-sion com fins ara, entre les quals les festes de Sant Antoni o altres actes i activitats. “Per suposat volem comptar amb totes les famílies del poble per fer aquest camí: treballar en la creació de models d’oci saludables i la prevenció de consum de tòxics. Tenim moltes idees i sabem que el millor és fer-les conjuntament, i estam totalment oberts a qualsevol tipus de proposta nova que vagi en aquest mateix sentit”.

L’AFA conclou abans d’acabar: “Dir-vos que som conscients que el que s’ha fet fins ara ha estat un camí que ha fet poble i que ha enfortit les associacions i, per suposat, que s’ha fet de forma responsable i respectuosa. Però pensam que, si sempre es fan les coses de la mateixa manera, s’obtindran els mateixos resultats, i potser és un bon moment per avançar i canviar“.

La batlessa de Porreres, Xisca Mora, ha informat que l’Ajuntament de Porreres té un conveni amb l’AMPA del centre concertat i l’AFA del públic pel servei d’explotació de les barres. Ara, una de les dues parts renúncia i l’Ajuntament ho acceptarà quan li sigui comunicat l’acord de l’assemblea oficialment per escrit.

L’esmentat conveni conclou el mes de juliol de 2025. És a dir, queden les festes de Sant Roc de 2024 en què durà la gestió de les barres l’AMPA del col·legi Verge de Monti-sion.

Quant a la col·laboració econòmica, la batlessa ha explicat que “l’Ajuntament de Porreres l’única via que té per ajudar l’AFA és una subvenció nominativa que legalment pot ser d’un màxim de 2.500 € anuals per despeses que es justifiquin. També ha de ser equitativa, és a dir, si l’altre centre escolar del municipi la reclama, també se li concedirà”.

Amb tot afegeix que “col·laboram amb l’equip directiu amb millores d’infraestructura perquè el recinte és municipal”.

Back To Top