Skip to content
ActualitatDestacatPorreres

La recuperació del molí d’aigua des Pont de Porreres començarà el mes de juny

molí des pont

L’Ajuntament de Porreres iniciarà les tasques de millora del molí d’aigua des Pont el vinent mes de juny. La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Porreres, Maria Antònia Melià ha informat que el Consistori ja disposa de totes les autoritzacions del departament de Patrimoni del Consell de Mallorca per tal de posar en marca aquesta intervenció. “És una intervenció necessària de cara a la seva posada en valor i socialització, per poder-lo obrir en un futur al públic”, explica.

Segons s’explica la proposta d’intervenció “respon a la necessitat històrica de la recuperació d’un element cultural i etnològic del poble de Porreres, al qual es volen promoure futures tasques de recuperació, consolidació i restauració de l’element, per evitar el deteriorament i l’actual estat de runa en què es troba aquest bé etnològic”. Així “es durà a terme la recuperació i intervenció arqueològica per així poder mostrar els usos que tingué en el passat i alhora recuperar els mecanismes de l’enginy que encara es troben al seu antic lloc”.

La proposta d’actuació arqueològica del present projecte “consisteix a realitzar una intervenció preventiva de les estructures del cup, cacau, obrador i carcabà del molí fariner hidràulic per a la recuperació sistemàtica de totes aquelles restes mecàniques que romanguin en el seu lloc, tals com els rodets, sageties o restes del banc”.

El molí d’aigua està ubicat en la confluència de la carretera de Vilafranca amb la síquia de Banyeres i quedarà entre la nova ronda de circumval·lació i la síquia de Banyeres un fet que “crearia un espai singular i milloraria la imatge del poble”.

S’explica en la memòria que “els materials constructius són propis de l’arquitectura tradicional mallorquina: paraments de pedra en sec, paredat en verd i mitjanes de marès referides amb morters de calç, tancaments de fusta i cobertes d’un aiguavés de teula àrab que reposen sobre les bigues”.

Es destaca a més que “restaurar l’edifici permetria crear un petit espai per difondre la hidràulica tradicional del Pla de Mallorca, cosa que permetria dotar a l’edifici d’una funció que garantiria el seu manteniment”.

Cal recordar que el passat mes d’agost de 2023 part de l’estructura del molí d’aigua es va esbucar i va quedar sobre la carretera que accedeix al nucli urbà des de Vilafranca.

El passat mes d’agost part de l’estructura del molí d’aigua s’esbucà.
Back To Top