Skip to content
ActualitatSencelles

L’oposició de Sencelles demana la dimissió de la regidora socialista per la gestió d’Hisenda

consistori sencelles

El ple ordinari del mes de maig, del passat divendres horabaixa, va encendre els ànims dels dos partits de l’oposició PP i MÉS Unides. El motiu segons aquests partits “és la contractació d’un crèdit de 600.000 euros” per part de l’equip de govern municipal (PI-Volem-PSOE) “amb uns interessos de 18.000 euros”. Una denúncia que segons el batle de Sencelles, Joan Carles Verd, no es correspon amb la realitat. “El que hem fet ha estat demanar una pòlissa de crèdit de la que sols agafarem aquells doblers que hàgim de menester i, per tant, sols pagarem els interessos d’aquella quantia emprada”.

El que sí que assenyalen els portaveus del PP, Toni Ferragut, i el de MÉS Unides, Joan Miquel Chacón, és la mala gestió que duu a terme la regidora d’Hisenda, María José Cosano, del Partit Socialista i que no va assistir a la plenària i de qui demanen la dimissió.

En un comunicat el portaveu de MÉS Unides a l’Ajuntament, Joan Miquel Chacón, va denunciar “la mala gestió i planificació dels recursos econòmics de l’Ajuntament” i ha criticat “la nul·la capacitat de feina de la regidora d’Hisenda que rep un sou de 23.000 € anuals i la nul·la supervisió i interès per part de la batlia”. Chacón demanà a la regidora que “el que és més sensat és que la regidora d’Hisenda faci un pas al costat i deixi a una altra persona amb més capacitat de feina i dedicació al capdavant”. I també ho reclamà a l’equip de Govern, “perquè no pot defugir de les seves responsabilitats. L’Ajuntament ha de funcionar com un tot i no com sis regnes de taifes; l’únic responsable d’aquesta descoordinació és el batle”, conclou Chacón qui finalment ha reclamat que “els membres d’un equip de Govern que reben uns 150.000 € cada any en concepte de sou i dietes, haurien d’assumir la despesa d’aquests 18.000 euros, a més de retirar-se els esmentats sous fins que la situació torni a la normalitat, i no fer recaure els pagaments dels interessos sobre els sencellers i sencelleres”.

El portaveu del PP també ha criticat aquesta elaboració dels pressuposts municipals. “Fa un any que és al càrrec i ha demostrat zero interessos en la seva àrea, no ha explicat mai cap tema i creim que no està capacitada per ser la responsable d’Hisenda”. Per a Ferragut “la regidora Cosano ha demostrat no conèixer la seva àrea, i defuig qualsevol explicació a l’oposició en els plens”. Per això, exigeixen a al batle “que prengui les regnes dels comptes municipals davant l’evident incapacitat de la regidora”.

El PP, a més, ha sol·licitat conèixer l’estat actual de la tresoreria municipal, i ha recordat que “aquesta nova operació de crèdit equival a una nova hipoteca del municipi, ja que els sencellers haurem de retornar fins a 18.000 euros d’interessos”. Ferragut recorda que no és la primera vegada que la mala gestió de l’equip de govern costa doblers a tots els sencellers, ja que vàrem haver de pagar 380.000 € més interessos i costes judicials per la sentència d’Aigües Son Company.

“El PP —afegeix Ferragut— va votar en contra d’aquest endeutament, ja que consideram que s’haguessin pogut obtenir els ingressos demanant les bestretes de les subvencions”.

Sobre això, Joan Carles Verd, explica que “la situació que tenim és que l’Ajuntament té 600.000 euros en el banc i ara hem d’afrontar dos pagaments importants, un d’ells per resoldre el conveni urbanístic del Centre de Salut, per tant, s’ha optat per fer aquesta pòlissa. Tècnicament, no és un préstec -assegura Verd- tendrem aquests doblers per si és necessari agafar-los i, a més, només pagarem els interessos d’aquella quantitat que utilitzem”. Verd assegura que “en cap cas s’ha augmentat l’endeutament de l’Ajuntament, actualment tenim un deute del 15% i sense incomplir la normativa encara tenim un marge que els podríem incrementar en un 90%”, explica Verd.

Back To Top