Skip to content
ActualitatDestacatLlubi

Llubí rep dos milions d’euros per a millorar l’entorn urbà dels elements patrimonials

Vista de Llubí. Foto: Mancomunitat Pla.

L’any 2024 marcarà un abans i un després pel nucli urbà de Llubí. El municipi rebrà una ajuda de dos milions d’euros de Fons Europeus Next Generation convocades per a la millora d’espais públics amb l’objectiu de promoure el turisme.

El projecte sol·licitat per l’Ajuntament de Llubí és, amb diferència, el que més quantitat econòmica ha rebut dels presentats pels municipis del Pla. De fet, s’ha atorgat el cent per cent de la quantia sol·licitada pel total del projecte.

La iniciativa és transversal i, de fet, el projecte suposarà la millora de l’entorn urbà en els principals elements patrimonials d’interès turístic. Per això, a banda de promoure el turisme preveu millores pel dia a dia dels ciutadans del municipi previstes en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). En aquest sentit, es pacificarà el trànsit i també des del caire ambiental perquè s’assoleixen objectius de reducció de la contaminació.

Ara, l’Ajuntament de Llubí fa feina contra rellotge perquè “hem de licitar el projecte abans del mes de juny”, explicà la batlessa de Llubí, Magdalena Perelló: “La veritat que és una molt bona notícia pel municipi, però quan m’ho varen dir no m’ho podia creure perquè és una quantitat i un projecte molt important”, apunta.

En el projecte s’especifiquen les millores de caràcter social del projecte. Així es destaca la “pacificació del trànsit amb una major ordenació de la mobilitat rodada i la potenciació de la mobilitat a peu”. Això s’aconsegueix ampliant voravies i cruïlles, fet que a més consolida la demanda d’una millor accessibilitat dels carrers “tant per a persones amb diversitat funcional com per a les tasques diàries pròpies de les cures, etc.”

De forma paral·lela, des del punt de vista ambiental, “aquesta reconfiguració de la mobilitat comparteix objectius amb una reducció de la contaminació en els nuclis habitats, si bé el canvi de dinàmiques s’observa també per la demanda de la reintroducció del verd urbà a places i carrers amb l’objectiu d’afavorir el trencament de l’efecte illa de calor i per a la creació de refugis climàtics a l’estiu”.

Des del punt de vista turístic, expliquen que “en municipis d’interior com és el cas de Llubí, la millora dels entorns urbans és clau per a la millora de l’atractiu turístic, tenint en compte, alhora, que es tracta d’una oferta ja de per si desestacionalitzada atès que no se sustenta sobre factors de temporada”.

En definitiva, “es tracta d’intervencions que defugen una mirada parcial o sectorial, i es troben més aviat enfocades des d’una visió transversal, convençuda que el retorn de l’espai urbà a les persones no és tan sols un aspecte social o ambiental, sinó també paisatgístic i, de retruc, econòmic i turístic”.

ELS ENTORNS URBANS QUE ES MILLOREN

Plaça del Molí de Son Rafal.

Entorn de la plaça del molí de Son Rafal: Es proposa la reconfiguració completa de la plaça del molí de Son Rafal, ubicada a l’entorn del molí que porta el mateix nom. La proposta redefineix els límits de la plaça i n’amplia la superfície, alhora que es delimita l’espai de circulació dels vehicles en els carrers que hi conflueixen i s’amplien també les voreres perimetrals de la plaça.

Entorn de la plaça de l’Església.

Entorn de la plaça de l’església – Centre Cultural de la Farinera: El projecte preveu l’ampliació de la plaça de l’església pel seu extrem sud, en la confluència del carrer Nou, el carrer del Doctor Flemming i el carrer de la Farinera. Es tracta del punt més pròxim a l’accés principal de l’església de Sant Feliu. La reconfiguració d’aquest àmbit de la plaça, amb la millora de les voreres, es perllonga pel carrer del rector Tomàs fins al recentment inaugurat centre cultural de sa Farinera.

Entorn del Teatre.

Entorn del teatre i biblioteca municipal: L’actuació per a la millora de l’entorn urbà al voltant de la plaça de l’església, i que es perllonga cap a l’est fins a la farinera i molí de san Suau, es prolonga amb aquesta intervenció també cap a l’oest, a través del carrer de Sant Feliu fins a la biblioteca i teatre municipal, on hi ha també la comissaria de la policia local. Alhora, aquest encreuament és també un punt d’interès per les rutes i punts singulars fora del nucli urbà, atès que s’hi inicia el camí que duu cap a l’ermita de Llubí i des d’on es contempla tot el nucli.

Entorn de la creu de terme.

Entorn de la creu de terme (carrer de la Creu): La creu de terme ubicada a la confluència del carrer Roca Llisa amb el carrer de la Creu sigui probablement un dels elements patrimonials que es troben en un entorn més degradat, malgrat la rellevància de donar nom a un dels principals carrers de Llubí. Cal tenir en compte que es tracta d’un dels punts de la ruta turística 01 i un dels punts de trobada de la ruta escolar segura.

Ambit d’actuació de les parades bus interurbà.

Parades de bus interurbà (carrer de la Carretera): Amb l’objectiu de la remodelació de la plaça de la Carretera, que exerceix de centre neuràlgic dels dos sectors del municipi i on es reuneixen bona part dels locals de restauració, es proposa el trasllat de les dues parades de bus interurbà a escassos metres al nord.

Plaça de la carretera.

Plaça de la Carretera: Es preveu la remodelació completa de la plaça de la Carretera, que exerceix de centre neuràlgic dels dos sectors del municipi i on es reuneixen bona part dels locals de restauració. En aquesta fase es preveu únicament la renovació completa del paviment de la plaça, amb el manteniment de l’arbrat però amb la reorganització dels aparcaments en superfície.

Carrer Doctor Fleming amb el Molí de Son Rafal.

INVERSIÓ ADDICIONAL DE 250.000 € ENTORN DE L’ESCOLA

Parlant d’aquest projecte de dos milions d’euros, la batlessa de Llubí informa que aquesta ajuda servirà per donar continuïtat a les millores en el nucli urbà que s’han d’iniciar amb una primera inversió de 250.000 € anunciada per TotPla. Cal recordar que aquest projecte preveu ampliar voravies, sembrar arbres, posar passos per a vianants elevats que serveixin de rampa i habilitar aparcaments a cada banda de carrer, entre altres millores. El plec de clàusules per a treure a concurs aquest projecte, que se sumarà al concedit de dos milions d’euros, s’aprovaran en el pròxim ple de l’Ajuntament. La zona objecte de millora serà l’entorn del CEIP Duran Estrany: del carrer Mestre Vidal fins Traginers i de Mestre Vidal fins a Jaume I.Back To Top