Skip to content
Opinió

El Pla d’Obres i Serveis, un revulsiu per als municipis d’Es Pla

El Consell de Mallorca ha anunciat, recentment, que duplica el pressupost per al Pla d’Obres i Serveis (POS) de la institució insular. Amb aquest anunci, el Consell demostra amb fets que vol ser l’ajuntament dels ajuntaments; i això, per als catorze municipis que conformen Es Pla, és un impuls important de cara al futur immediat.

Els membres electes dels ajuntaments -independentment de sigles i d’ideologies- som la primera línia d’infanteria de la política; és un fet que els regidors volem donar solucions als problemes que afecten les nostres comunitats. Però no ens enganem, no existeixen els arbres de doblers; donar respostes afirmatives implica també fer sacrificis en la gestió municipal. És per això que moltes vegades els batles i batlesses, concretament els d’Es Pla, han de guardar dins d’un calaix projectes valuosos i amb perspectiva de futur, a causa de l’infrafinançament dels ajuntaments.

Som una comarca amb essència agrícola i ramadera, però amb una nova pàtina enfocada al sector serveis, i amb especial rellevància del turisme. Entre tots, treballant des dels nostres ajuntaments, i també baix la coordinació de la Mancomunitat, podem transformar aquests catorze municipis en una punta de llança de l’àmbit insular. I, sense cap dubte, el POS en pot ser una de les claus.

Anem, però, als detalls de la convocatòria. El Consell de Mallorca de Llorenç Galmés dobla el pressupost, abonant cada any, a través de bestreta, un import que arriba als prop de vint milions d’euros anuals. I no només es dobla l’import, sinó que es dupliquen les actuacions permeses als ajuntaments, incloent-hi l’execució d’obres i l’adquisició d’immobles i de vehicles. Aquesta simplificació i ampliació del procediment inclou, també, la possibilitat de demanar actuacions no incloses en la Llei de Bases del Règim Local, com poden ser les escoletes de 0 a 3 anys, residències de tercera edat, centres de dia, rehabilitació d’àrees de servei per a vehicles i la construcció d’instal·lacions relacionades amb la Llei de Benestar Animal.

La nova convocatòria també amplia el període d’actuacions subvencionables, qüestió molt important per als petits ajuntaments com els nostres, si tenim en compte la complicació logística que té la redacció de plecs, contractació d’empreses, variabilitat de preus… Amb el nou Pla d’Obres i Serveis la convocatòria actual permetrà fer les obres fins al 31 de maig de 2026.

Les subvencions seran de 960.000 euros, per a municipis de fins a 5.000 habitants; i de 700.000 euros per a localitats de 5.001 a 10.000 habitants; es prioritza, doncs, donar suport als ajuntaments més petits. Aquests dos trams comprenen tots els municipis de la comarca d’Es Pla. Si parlam de xifres concretes, s’atorguen 700.000 euros a Algaida; i a Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany 960.000 euros a cadascun d’ells. I parlam, només, de la convocatòria plurianual de 2024 i 2025; al segon tram de la legislatura, en els anys 2026 i 2027, els ajuntaments d’Es Pla comptaran amb una nova injecció de pressupost per a execucions d’àmbit municipal.

En números rodons, el Consell de Mallorca invertirà -a través del Pla d’Obres i Serveis- prop de dos milions d’euros a cada municipi de menys de cinc mil habitants, i prop d’un milió i mig als municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants. Vuitanta milions d’euros per a municipalisme, en una única legislatura, són unes xifres que esdevenen un cop d’aire fresc molt significatiu per a les inversions d’àmbit local.

Duplicar les xifres del POS demostra el compromís del Consell amb el municipalisme i suposa una nova aposta per la millora dels serveis dels nostres pobles i per la qualitat de vida dels mallorquins i mallorquines.

* Pedro Álvarez és regidor de l’Ajuntament de Sineu i diputat al Parlament pel Partit Popular.

Back To Top