Skip to content
ActualitatAlgaidaDestacat

Algaida posa a un clic el control de tots els arbres, carrers i camins públics

El municipi d’Algaida i els nuclis de Pina i Randa compten amb 1.187 arbres, 103 camins públics i prop de cent carrers. Ara, tot aquest inventari i informació està sota el control de l’Ajuntament d’Algaida a un clic en un llistat georeferenciat i sota control telemàtic.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és tenir un control de l‘estat dels camins i carrers, de les intervencions que s’hi han realitzat i, sobretot, per fer un seguiment del manteniment diari. La batlessa d’Algaida, Margalida Fullana, explica que “per exemple si ens informen d’una incidència a un carrer o a un camí el podem marcar i dur un seguiment de si s’ha arreglat definitivament o si es repeteix pel motiu que sigui”. “Cada vegada que un resident a fora vila o d’un carrer ens informa d’una incidència posam una alarma i duim un control”, apunta.

El mateix seguiment es farà amb les diferents obres i tasques de manteniment que hi du a terme l’Ajuntament d’Algaida. És a dir, a banda d’incidències puntuals en termes generals aquest espai de control serveis per saber l’historial de cada carrer com ara quan es va asfaltar, pintar o col·locar senyalització horitzontal o vertical, etc.

Margalida Fullana consulta l’espai web de control de carrers, camins i arbres del municipi.

ARBRAT

Pel que fa al control de l’arbrat, s’ha fet un inventari dels esmentats 1.187 dels quals se n’han identificat 47 espècies. Una de les conclusions de l’estudi és que “l’estat és bo i amb òptima projecció de futur, tot i que s’ha definit el gruix d’exemplars que necessiten intervenció i els que és necessari aplicar-hi un seguiment periòdic. El nucli d’Algaida concentra la major part d’exemplars, i per tant és el que exigeix més actuacions concretes”.

Cada arbre disposa de la seva fitxa que inclou informació com ara el nom comú i científic, altura, fullatge, ubicació, estat i altres detalls. S’inclou llistat d’exemplars que necessiten una intervenció urgent.

“L’objectiu d’aquest inventari és reconèixer les espècies, distribució i ubicació, però també saber l’estat de cada exemplar per avaluar possibles conflictes o riscs associats com ara per exemple els danys de les arrels a la via pública”, explica Fullana.

En aquest sentit, destaquen que les accions destinades a la millora del patrimoni arbori del municipi “són de gran ajuda per fomentar i enfortir el paper del verd urbà en el benestar social i la conservació ambiental“.

Aquest sistema permetrà dur un control de les plantacions, podes, tractaments fitosanitaris, inspeccions en altura, regs, tales, intervencions especials o qualsevol classe d’actuació a dur a terme.

Pel que fa a les espècies, la majoria d’arbres són lledoners (342), oms (190) i xicrandes (170). En aquest sentit, apunten que “com és habitual en aquests tipus d’estudis, unes poques espècies concentren alts percentatges de representativitat respecte a d’altres en què la seva presència és testimonial”. Afegeixen que “la quantitat d’espècies al·lòctones supera les autòctones i els endemismes són poc predominants. Per això, seria interessant reforçar l’arbrat municipal amb espècies xeròfiles, més adequades a les condicions ambientals típiques del clima mediterrani, amb l’objectiu de disminuir els costos de manteniment i el risc d’accidents”.

Back To Top