Skip to content
ActualitatPorreres

L’Ajuntament de Porreres apuja l’impost de construcció i la taxa d’atorgament de llicències

El ple de l’Ajuntament de Porreres va aprovar la modificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i també la taxa per atorgament de llicències urbanístiques que suposa un augment de la taxa.

La regidora d’Economia i Hisenda, Maria Blanco, explicà, en referència a l‘ICIO, que “la modificació més important és que passam de tres a quatre trams. Introduïm un tram que és fins a 30.000 € que té el tipus de gravamen més baix i anem pujant progressivament a mesura que va pujant la base imposable”. “Aquest tipus de gravamen no s’ha aplicat de manera aleatòria sinó que s’ha fet una tasca important de recerca. Hem estudiat quin és el tipus impositiu de tots els municipis que estan dins el tram poblacional de Porreres, és a dir, de 5.000 a 10.000 habitants i hem intentat que sigui congruent”, explicà.

Aquest esmentat nou tram de fins a 30.000 € de base imposable és l’únic que manté el tipus impositiu que abans de la modificació, ja que continuarà pagant un 2 % d’ICIO.

Així, la modificació de l‘ICIO queda de la següent manera:

Fins ara, projectes de fins a 200.000 € pagaven un 2%, d’aquí als 400.000 € un 2,5 % i de més quantia, pagaran un 3 %

Amb la modificació:

Fins a 30.000 € (2%) (Nou tram)

De 30.000,01 € a 200.000 € (2,5%)

De 200.001 a 400.000 € (3 %)

Més de 400.000 € (4 %)

Per altra banda, també modificà la taxa per atorgament de llicències urbanístiques que era d’un 0,5 % en tots els casos. En aquest sentit, Blanco apuntà que “va de la mà de l’ICIO i en congruència també s’ha posat de manera progressiva segons la base imposable”.

Així queda de la següent manera:

Igual o inferior a 100.000 € (1%)

Entre 100.000,01 € i 400.000 € (1,5%)

Superior a 400.000 € (2%)

DEBAT

En el ple, aquestes dues pujades foren rebutjades per MÉS per Porreres, únic partit a l’oposició, que hi votà en contra. El portaveu dels ecosobiranistes, Sebastià Lliteres, digué que “no ens agrada i no estem d’acord amb l’increment proposat i sobretot no ho consideram just“.

En aquest sentit, apuntà que “l’augment perjudica la classe treballadora i de classe mitjana” i enraonà: “La inflació ha afectat molt aquests darrers anys i fer obra és molt complicat avui dia. I voltros, lluny d’ajudar a la gent que ho necessita o vol fer una obra a casa seva, augmentau aquest impost fins a un 50 % en diversos casos.”. Lliteres posà “l’exemple d’una persona vol fer una casa o vol reformar casa seva amb un projecte de 201.000 €, cosa que és bastant habitual, passarà a pagar 3.000 € més d’impostos i taxes que no abans”. “Hauríem entès que s’haguessin apujat impostos a les obres de més de mig milió d’euros o de més d’un milió d’euros que també n’hi ha bastants, no només a Porreres sinó a tot Mallorca”.

Per la seva banda, la batlessa de Porreres, Xisca Mora, va voler aclarir que “aquests intervals de trams s’han fet a suggeriment dels tècnics municipals”. Afegí que “noltros hem fet un estudi i vos puc dir que els pressuposts que es presenten de llicències d’obres de gent de Porreres que vulgui fer una construcció no arriba en el tram que s’ha apujat l’impost. Aquest tram que s’ha posat és precisament perquè s’estan fent obres d’import molt elevat per gent que no és de Porreres i a més en sòl rústic. I el que consideram és que s’han de fomentar les obres dins el nucli urbà per a la classe treballadora i mitjana que no es puja. És a dir, pels pressuposts més baixos no es puja l’ICIO i un 95 % afecten tots a sòl rústic i són obres fetes per gent que no és de Porreres. L’ICIO puja en els pressuposts de més de 200.000 €”.

El ple també va aprovar, aquesta per unanimitat, l’ordenança fiscal de la taxa de retirada de vehicles que no es modificava des de 2002.

Back To Top