Skip to content
ActualitatPorreres

L’Ajuntament de Porreres inclou les places d’oficial de policia i d’arquitecte municipal en el pressupost de 2024

L’Ajuntament de Porreres convocarà les places d’oficial de la Policia Local i d’arquitecte municipal, dos nous llocs de feina que ha previst en els pressuposts municipals de 2024. Així mateix, també convocarà una plaça de treballadora social i una d’educadora social.

La figura de l’oficial de la Policia Local ha de dur a terme les tasques de coordinació i reforç del cos de seguretat local. La plaça d’arquitecte municipal era una demanda de la ciutadania i l’objectiu de la creació de la plaça és que sigui cada dia de la setmana i, d’aquesta manera, agilitar les tramitacions urbanístiques.

L’Ajuntament de Porreres va aprovar en el ple d’anit un pressupost de 4.905.000 € per a l’exercici 2024. Aquesta quantitat suposa un augment d’un 11,73 % (515.000 €) respecte al de 2023. El pressupost fou aprovat amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern El PI (4)-PP (4) i en contra de MÉS per Porreres (5).

La batlessa de Porreres, Xisca Mora, va presentar els comptes i va destacar que és un pressupost “equilibrat i realista” i “pensat per a les persones” i que “prioritza el benestar i la cohesió social, l’educació i la millora dels equipaments juntament amb el manteniment i la seguretat de l’espai públic”. Així mateix, “també estan pensats per fer front a la crisi de preus, i la incertesa creada per la inflació i la pujada dels subministraments”.

DEBAT PRESSUPOST

MÉS per Porreres va votar en contra del pressupost, perquè “creim que no resol la majoria de temes que té pendents aquest poble i perquè arriben tard i a més s’hauria d’haver permès involucrar a la ciutadania i també al grup de l’oposició donant-mos temps per fer propostes”, explicà el portaveu Sebastià Lliteres.

Amb tot apuntà que el pressupost “té punts positius i crec que s’han de reconèixer“. En aquest sentit, es referí a les esmentades creació places d’oficial de Policia “que vàrem demanar l’any 2022” (MÉS va presentar una moció al ple) i la de l’arquitecte, l’augment de les despeses en cultura, de la partida per la fira de l’albercoc, la despesa social, digitalització de l’arxiu, projecte arqueològic o el pla de joventut, entre altres.

Però apuntà que “per nosaltres pesen més els punts negatius“. Es referí al fet que “la partida de festes segueix més inflada del que consideram adequat, les inversions no veim que estiguin a l’altura de les necessitats d’aquest municipi, no hi ha pressuposts participatius, no s’ha previst la taxa pública per ús de n’Hereveta per part d’empreses i entitats externes, no s’han arreglat les subvencions a les entitats i que les inversions no són clares ni realistes perquè com ha passat altres anys no s’acaben fent”. També es referí “a l’excessiva pressió dels sous polítics”, ja que suposen “un augment de 80.000 € més la seguretat social”.

En resposta, Xisca Mora, va voler aclarir que “la partida de festes no s’ha inflat perquè aquesta partida puja a 150.000 € i inclou totes les festes de tot l’any, la rua, beneïdes de Sant Antoni, els Reis, totes les actuacions musicals que es fan per la fira de l’albercoc, per qualsevol altre moment que es faci una activitat a plaça, tot això va a festes. A més enguany dins aquesta partida com a activitat de festes algunes entitats fan un contracte amb l’Ajuntament i facturen les activitats que duen a terme i consta com a activitat de festes com per exemple la Banda de Música fa una factura amb totes les actuacions que fan durant l’any. No és que tot sigui bauxa i festa, les festes són molt més que un concert”.

Quant a les inversions, va reconèixer que la inversió és baixa, però “el pressupost no es pot estirar i una vegada descomptades despeses de personals i manteniment de serveis bàsics, no dona de si”. En tot cas, afegí que “ara podem emprar els romanents de tresoreria” i moltes d’aquestes inversions “s’executaran amb molts de projectes plurianuals que vàrem començar l’any passat i que s’acabaran dins enguany”. “No és cert que aquests projectes no s’han fet, no és així, si està fent feina, però la contractació pública de cada vegada és més complicada i molts plecs de condicions s’han hagut de refer a causa de la pujada de preus” dels subministraments.

Pel que fa als sous dels grups polítics, “és cert que ha augmentat aquests 80.000 €, però les despeses de personal han pujat 350.000 €, per tant, no tot el sobrecost és dels grups polítics”. “Aquesta dedicació exclusiva més de 45.000 € no ha posat en risc el pressupost de l’Ajuntament”.

Back To Top