Skip to content
ActualitatDestacatPetra

Petra treu a licitació la millora del carrer Major i Hospital per 402.000 €

L’Ajuntament de Petra ha tret a licitació l’empedrat i anivellat i eliminació de barreres a l’accessibilitat dels carrers Major i Hospital per un total de 402.000 €.

L’objectiu de les millores a aquests dos carrers és doble. D’una banda, es pretén intervenir en el carrer Major amb l’objectiu de treure el trànsit, especialment el pesat, del nucli urbà. Assolir aquest objectiu depèn de l’obertura de la ronda de circumval·lació, una infraestructura el batle de Petra, Salvador Femenies, reclama al Consell de Mallorca.

El projecte de millora del vial consisteix a eixamplar les voravies de tot el vial i anivellar-les amb el carrer i empedrar-les per tal de fer-les més accessibles per als vianants en general i especialment per a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa al carrer Hospital, la intervenció es farà en el tram que manca empedrar i anivellar d’aquesta mateixa via fins al conegut restaurant es Celler.

En aquest sentit, Salvador Femenies ha apuntat que amb la finalització d’aquest tram del carrer Hospital s’acaba tot l’anell empedrat i d’embelliment del nucli antic del municipi.

Estat abans i després d’acabar les obres.

El projecte preveu enderrocar totes les antigues voravies i anivellar el carrer. Cal destacar que es forçarà el pendent del carrer cap al centre del vial on hi haurà els embornals per a l’evacuació de pluvials.

RONDA URBANA

Per altre costat, en referència a la ronda urbana de Petra, Femenias es va reunir amb el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, a qui reclamà l’esperada ronda. En aquest sentit, hi va haver predisposició per part del conseller, però tot plegat roman a l’espera d’una modificació puntual de les normes subsidiàries.

De fet, cal recordar que en el seu moment el Consell va proposar la construcció d’una via de 22 metres d’ample (amb carril bici, zona verda i carril de serveis) que discorria pels afores del poble i uniria la carretera de Sant Joan amb la de Santa Margalida. El projecte també incloïa dues rotondes.

Carrer Major a l’altura del Convent.
Back To Top