Skip to content
ActualitatDestacatPorreres

Els bars del centre de Porreres pagaran 33 € metre quadrat any per les terrasses

L’Ajuntament de Porreres ha aprovat la modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa reguladora de la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic local.

Aquesta modificació inclou les tarifes que pagaran els negocis del sector de la restauració de la zona del centre per a l’ocupació de l’espai públic amb taules i cadires, mercaderies i altres elements i estructures auxiliars amb finalitat lucrativa.

Així, els bars i restaurants a la plaça de la Vila, avinguda Bisbe Campins, la plaça de l’església i la plaça d’en Lluc pagaran 33 € el metre quadrat l’any. A la resta del municipi el preu baixa 13,20 €, ja que serà de 19,80 € metre quadrat anual.

En aquest sentit, cal destacar que la modificació de l’ordenança ja preveu el preu per les ampliacions d’espai ocupat en el marc de les festes populars i fires que serà de 0,50 € el metre quadrat per dia.

La batlessa de Porreres, Xisca Mora, ha explicat que un cop feta aquesta modificació de l’ordenança fiscal amb la qual es posa preu a l’ocupació de la via pública per les terrasses, la propera passa que farà l’Ajuntament és modificar l’ordenança reguladora.

En aquest sentit, un dels aspectes més destacats és que “ara els bars i restaurants segons l’ordenança reguladora han de deixar els espais lliures cada dia, però consideram que, com fan ara, han de poder deixar les taules i cadires d’ús diari al carrer i amb la modificació de l’ordenança així ho estipularem”. En tot cas, afegeix Mora, “també s’inclourà que la via pública no pot ser el magatzem de les taules i les cadires dels negocis, és a dir, han de retirar les que no siguin d’ús diari”.

Cal destacar que cada negoci tendrà marcada la seva zona de terrassa i no es podrà estendre més enllà llevat que sigui en dies de festes patronals o fires i abonant l’esmentat plus de 0,50 € el metre quadrat i dia.

Mora apunta que “posam ordre perquè no hi havia massa control i ara s’ha de poder gaudir de les terrasses, però també s’ha de poder passejar pel centre sense impediments i gaudir dels espais públics i amb aquest fi es fa aquesta modificació de l’ordenança”.

L’ordenança també estipula els preus per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, contenidors, tanques, bastides, puntals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres: per cada contenidor: 1,00 € al dia i per la resta de casos 0,50 € dia el metre quadrat.

Back To Top