Skip to content
ActualitatDestacatLlubi

El Pla de prevenció d’incendis de Llubí preveu 15 accions i una despesa de 296.550€

L’Ajuntament de Llubí ja disposa d’un Pla local de prevenció d’incendis que preveu 15 accions i una despesa de 296.550€ fins a l’any 2032.

Aquestes accions estan incloses i pressupostades dins tres grans eixos: formació i divulgació (63.900 €), logística (3.000 €) i infraestructures (229.650 €).

Del total de la despesa prevista, la part més costosa és l’obertura d’una franja de seguretat al voltant dels habitatges unifamiliars situats en zones considerades d’alt risc d’incendis forestal. Fins a 2032 el pla hi destina 210.000€. En aquest sentit, la batlessa de Llubí, Magdalena Perelló, ha explicat que “hi ha zones de pinars i de vegetació molt frondosa com ara Sacost i n’hi ha que fa molts d’anys que no s’ha fet net i necessita una intervenció en aquest sentit”. En aquest sentit, ha afegit que “moltes d’aquests zones forestals en alt risc d’incendis són privades tant en rústic com a dins el poble i per això haurem de demanar i intentar la col·laboració entre la part privada i l’administració pública per fer aquesta neteja”

El pla recomana l’obertura d’aquesta esmentada franja de prevenció d’incendis en un radi de 30 metres al voltant dels habitatges. L’objectiu d’aquesta intervenció és “crear una discontinuïtat del combustible per impedir o dificultar la progressió del foc i fer factible els treballs d’extinció en aquests punts”. Per aquest motiu “s’aplicaran tractaments encaminats a reduir l’estrat arbustiu fins a un màxim de 30% de cobertura, eliminant les espècies més inflamables i respectat les espècies que tenguin especial protecció”.

Tot i aquestes mesures, Perelló explica que “a Llubí en principi el risc d’incendi és molt baix en general llevat d’aquests punts que el Pla esmenta i que s’han de netejar i mantenir”. En aquest sentit, apunta que “precisament hem elaborat aquest pla per prevenció i perquè, de fet, els ajuntaments estam obligats a tenir-lo i també perquè disposant d’aquest document podem accedir a moltes ajudes per dur a terme les accions que s’hi inclouen”.

Moment de la presentació del pla.

El municipi de Llubí ha patit incendis forestals poc greus d’ençà que es tenen registres (1992). El que més superfície forestal va afectar va ser un incendi per negligència degut a una crema, afectant a 2,45 ha de terreny forestal, a Son Calet. El 2010 també es cremaren 1,60 ha a un incendi a Son Ramon, a causa de cremes agrícoles.

ACCIONS

A banda de l’esmentada inversió en obrir una franja de protecció, serà també important la campanya de divulgació dirigida als habitatges unifamiliars situats en zones d’alt risc d’incendis forestals. De fet, el pla preveu una despesa anual de 3.500 € fins a 2032 en aquestes campanyes informatives i formatives.

També es duran a terme jornades de prevenció d’incendis i es farà formació en matèria d’incendis forestals. Igualment està previst incorporar algun punt d’aigua a la xarxa IBANAT o la revisió d’hidrants.

Entre altres accions, també es controlarà la vegetació sota esteses elèctriques d’alta tensió i es redactarà d’una ordenança municipal per regular l’ús del foc dintre de parcel·les urbanes durant l’època de risc d’incendi forestal.

La majoria d’aquestes propostes i iniciatives seran realitzades per part de l’Ajuntament de Llubí però en moltes també serà necessària la participació de la policia local, la brigada municipal o protecció civil. En altres també es requerirà la col·laboració de l’IBANAT “com a responsable d’execució de les actuacions en punts estratègics i responsable d’extinció dels incendis forestals”.

Una de les accions consisteix a reduir un 30 % la vegetació de la zona nord del nucli i es repassarà cada 4 anys.
Back To Top