Skip to content
ActualitatSencelles

Aprovat el pla especial que protegeix tot el conjunt històric de Biniali

El conjunt històric de Biniali ja disposa d’una eina urbanística que, entre altres coses, garanteix la protecció i la conservació del nucli urbà de Sencellers. És gràcies a l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció (PEP) un document molt important per al futur manteniment i conservació del nucli que fou declarat bé d’interès cultural al 2009. També és una eina que atorga seguretat jurídica als propietaris i accelera tràmits a l’hora de dur a terme qualsevol intervenció.

El batle de Sencelles, Joan Carles Verd, ha explicat que aquest pla específic “regula cadascuna de les parcel·les del nucli urbà de Biniali perquè quan es va fer la declaració de BIC un dels aspectes que s’inclou és que s’ha de fer aquest pla especial, ja que mentre no està aprovat qualsevol obra que es vol fer dins el BIC ha de passar pel Consell de Mallorca i requereix els informes de Patrimoni”.

En aquest sentit, afegeix Verd que “això té dues conseqüències, primer que aquests informes del consell retarden inevitablement la tramitació de les llicències i això suposava un retard afegit al qual poden tenir ja des del mateix ajuntament i, en segon terme, també es guanya en seguretat jurídica perquè com que no hi havia un pla específic que delimitàs el que es podia fer, fins ara les persones que presentaven un projecte ho feien un poc a cegues. Ara amb aquest pla especial els binialers ja sabran a què s’han d’atendre a l’hora de redactar els projectes pel que fa a protecció de l’entorn i, en segon terme, també guanyen en temps“.

OBJECTIUS

Aquest pla especial té com objectiu garantir la protecció del patrimoni com ara espais urbans, edificis i altres elements destacats mitjançant la seva catalogació. Així es protegeix, entre molts altres elements, església Parroquial de Sant Cristòfol, antic convent de les germanes Franciscanes o l’obelisc a la Immaculada Concepció, entre altres elements com ara la Rectoria, les cases de Can Grau, Sa Clastra o Son Raió.

Per altra banda, aquest pla especial també pretén fomentar “la recerca arqueològica i històrica de Biniali que enriqueixi el coneixement del nucli i permeti la seva transmissió i difusió”.

També garanteix que les intervencions s’integrin ambientalment i morfològicament en el Conjunt Històric i possibilitar el seu l’ús per a potenciar el seu valor cultural.

HISTÒRIA

Segons informa l’Ajuntament de Sencelles, els primers pobladors de Biniali es remunten a l’època prehistòrica, ja que s’han descobert fins a vuit jaciments arqueològics, destacant entre ells la Cona Monja, un assentament amb importants restes talaiòtiques.

No obstant això, l’actual topònim de Biniali prové de l’àrab Bânû Alî, antiga alqueria àrab, situada a l’oest de Sencelles. Població dedicada a la producció de vi fins a finals del segle XIX, que entrà en decadència a causa d’una plaga de filoxera que provocà la despoblació i l’èxode rural.

La seva constitució com a localitat data de finals del segle XVII, en què es sol·licita la construcció del primer oratori, l’any 1671.

Back To Top