Skip to content
PoliticaSencelles

Estira-i-amolla entre govern i oposició en el ple de Sencelles

Rigo, Verd i Cosano Sencelles

En el darrer ple celebrat a l’Ajuntament de Sencelles, l’equip de govern, PI-PSOE-Volem (a la imatge superior els seus portaveus), va resoldre delegar diferents competències a la junta de govern local. Aquest fet ha estat criticat i vist com una “pèrdua de democràcia” pels dos partits de l’oposició, PP i MÉS.

Els dos grups de l’oposició han fet comunicat amb paraules com “gir autoritari”, “opacitat”, “comparsa” això pel que fa al PP mentre que per a Més les seves paraules parlen de “fet molt greu”, “destralada a la democràcia participativa i la transparència”.

I és que segons denuncien les dues formacions el darrer ple, l’equip de govern el va fer servir per “atribuir-se funcions fins ara competència del Ple municipal. Entre les competències que passen a dependència directa del batle es troben les relatives a contractació, adquisicions de béns i expropiacions”, assenyala el portaveu del PP Toni Ferragut.

Per la seva banda Joan Miquel Chacón, portaveu de MÉS-Esquerra Unida, diu que “el PI controlarà, sense haver de passar pel Ple,  l’aprovació de grans contractes amb empreses o els processos dels Plans d’Obres i Serveis que serveixen per realitzar inversions al nostre poble, expedients individuals d’expropiació i fixació de justi preu, entre altres moltes competències”.

Segons diuen els dos portaveus “de tot això també en quedaran exclosos la resta de partits”, inclosos PSOE i Volem, ja que segons assenyala Chacón la junta de govern sols la formen els quatre regidors del PI i no hi participa ni PSOE ni Volem. Partits que pel portaveu del PP, Ferragut, “les dues formacions han quedat com a simple comparsa”.

GOVERN MUNICIPAL

Per la seva banda, i davant les acusacions de MÉS i PP, Volem Sencelles també ha publicat a les seves xarxes un comunicat per aclarir algunes de les acusacions de l’oposició. Segons el portaveu de la formació, Joan Rigo, “no acabam de comprendre que no entenguin les nostres explicacions ni les del batle. L’única explicació seria que volen el poder a tot preu, tergiversant, manipulant, creant crispació i enfangant fent veure així que aquesta manera de fer oposició beneficia el poble”.

Per la seva banda el batle de Sencelles, Joan Carles Verd, diu que “no és més que una pràctica habitual a molts ajuntaments per agilitzar els processos. En el ple es van delegar competències del ple a la junta de govern i altres de batlia també a la junta de govern. En tot cas sempre estam parlant de competències molt marginals. I en tot cas el que es fa és donar més transparència, és a dir tot el contrari del que diu l’oposició. Ara aquestes decisions hauran d’anar a comissió informativa, on participen tots els grups del plenari i, per tant, repetesc és més transparent. Així que una cosa que des de l’equip de govern la veim per millorar la transparència municipal des de l’oposició sembla que ho veuen tot el contrari”.

Back To Top