Skip to content
ActualitatDestacatLlubi

Inversió per reduir pèrdues a la xarxa d’aigua de Llubí que són del 46%

L’Ajuntament de Llubí ha tret a concurs el projecte de millorar de la xarxa d’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues, que són del 46%. Serà amb una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient de 240.000 euros a la qual es poden adherir municipis de menys de 20.000 habitants. La subvenció és del 80% del total de la inversió.

A banda de les millores, “primer es realitzarà una inspecció de tota la xarxa per a localitzar fuites mitjançant un sistema innovador basat en la introducció i posterior detecció d’un gas traçador”. També “es procedirà a instal·lar equips de localització remota de fuites que combinen sensors de renou amb tecnologia de transmissió de dades per internet, per a crear una xarxa fixa de sistema de detecció i localització de fuites d’aigua.
Posteriorment, es repararan les fugides localitzades”.

Els avantatges d’aquest sistema possibilita la localització de fuites en grans conduccions on els instruments convencionals no són fiables.
Les fuites es localitzen amb precisió (àrees d’entre 5 i 10 m²), estalviant temps i recursos en reparacions. D’aquesta manera es contribueix a augmentar l’eficiència de la xarxa, i a reduir la quantitat de les pèrdues d’aigua. A més, és eficaç en canonades de qualsevol material (plàstic, fibrociment, metàl·lica, etc.). No afecta la qualitat de l’aigua en cap dels processos d’utilització i pot ser utilitzat en canonades en servei, evitant així tallis de subministrament a la població.

En la memòria de la licitació s’explica que Llubí compta per al seu proveïment d’aigua amb dos pous actualment en servei, Son Ramis i Església. Cadascun d’aquests pous aboca a un dipòsit diferent, dipòsit Nou de 600 m³ i dipòsit Església de 14 m³, respectivament. El funcionament de l’ompliment es realitza mitjançant telecontrol, en funció dels nivells d’aigua del dipòsit i de la franja horària. En els dipòsits hi ha una estació remota de telecontrol que són les encarregades d’informar les estacions remotes dels pous del nivell d’aigua.

Back To Top