Skip to content
ActualitatCulturaMontuïri

La Bona Pau proposa Joan Miralles i Monserrat com a Fill Il·lustre de Montuïri

Joan Miralles i Monserrat proposat per fill il·lustre.

L’Associació Cultural Bona Pau de Montuïri, entitat editora de la revista homònima, ha proposat a l’Ajuntament de Montuïri declarar al filòleg i catedràtic de la UIB, Joan Miralles i Monserrat, com a Fill Il·lustre.

En el text presentat a l’Ajuntament fa unes setmanes la directiva de Bona Pau assenyala que “des de fa molts d’anys hem seguit la trajectòria intel·lectual del professor Joan Miralles i Monserrat (Montuïri – 1945). Una trajectòria que va molt lligada en el seu començament a la revista Bona Pau i som de l’opinió unànime que ha desenvolupat mèrits suficients per al seu nomenament com a Fill Il·lustre de Montuïri”.

Joan Miralles ‘Porrerenc‘, es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona l’any 1969. També aquest mateix any va defensar la seva tesi de llicenciatura Contribución al estudio de la onomástica mallorquina.

L’entitat va presentar la petició a l’Ajuntament i el batle, Joan Verger, organitzà una trobada amb els partits polítics, l’associació i el mateix Joan Miralles per fer-li saber la petició de l’entitat cultural. A la trobada s’acordà que un cop s’hagi elegit el nou Consistori la petició es durà al ple municipal i es començaran els tràmits per a fer aquest reconeixement a Miralles.

D’aquesta manera, i amb tota probabilitat amb la unanimitat del Consistori, Joan Miralles i Monserrat s’afegirà al Pare Antoni Martorell i Miralles, també fet Fill Il·lustre en vida, i a Joan Mas i Verd, batle republicà assassinat el 1936. A la galeria d’il·lustres també hi ha Pere Capellà Roca com a Fill Adoptiu de la vila.

Joan Porrerenc

CURRÍCULUM

Miralles i Monserrat compte amb un extens currículum. Així ho explica el text que ha presentat Bona Pau per a reclamar la declaració de Miralles com a Fill Il·lustre:

L’any 1978 va obtenir el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un Llibre de cort reial mallorquí del segle XIV (1357-1360) Un estudi elaborat sobre un document del nostre arxiu municipal.

Entre els seus mèrits professionals, fou director del Departament de Filologia Catalana entre 1980 i 1998. Professor de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears des del curs 1970-71. L’any 1983 va ser nomenat el primer catedràtic de Filologia Catalana de la nostra Universitat. Ha dirigit nombroses tesis doctorals i ha exercit un mestratge remarcable en gran quantitat de docents i estudiosos de la nostra llengua i cultura.

Pel que fa a altres institucions, és membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Va ser membre de la comissió redactora de l’avantprojecte de Llei de Normalització Lingüística per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ha dirigit el projecte Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears. Ha participat en el projecte finançat europeu PATROM (Patronymica Romanica).

En el vessant investigador, destaquen els seus estudis i recerques en Història de la llengua catalana, Comentari filològic de textos catalans, Onomàstica, Cultura popular, Literatura popular, Història oral, Colom i les Illes Balears, l’emigració balear a Cuba i a l’Argentina i la Història social de la llengua catalana.

A començament de la dècada dels anys vuitanta del segle passat, fou un dels principals col·laboradors que dugué a terme una primera inventariatzació acurada de L’Arxiu municipal de Montuïri.

Cal destacar la seva especial atenció a temes montuïrers com els relacionats amb el mateix Arxiu municipal, els malnoms, els carrers i topònims, les festes de Sant Bartomeu, els cossiers, i determinats fets i personatges de la història montuïrera. Són remarcables els seus llibres dedicats a Francesc de Borja Moll i a Pere Capellà “Mingo Revulgo”. El professor Miralles i Monserrat ha publicat més d’una vintena de llibres de gran transcendència per al nostre quefer com a poble. Entre aquests llibres sobresurten, entre d’altres, aquests títols:

. Un poble, un temps (1974), Editorial Turmeda (1ª edició, 1974) i Miquel Font (2ª edició, 1995), pròleg Nicolau Llaneras.

. Els carrers de Montuïri (1977), Ed. Ciclostilada, pròleg Antoni Serra.

. Qüestionari sobre història i cultura popular de Mallorca (1978).

. La investigació de les fonts orals. Guia didàctica (1980).

. Vida i obra de Pere Capellà (Mingo Revulgo). Monografies de l’Obra Cultural Balear. Palma (1980).

. La festa de l’Estendard (1981).

. La història oral. Qüestionari i guia didàctica (1985), pròleg de Mercè Vilanova. Editorial Moll.

. Receptari de cuina del segle XVIII del P. Jaume Martí i Oliver, amb la col·laboració de Francesca Cantallops (1989). UIB i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.

. Catàleg de noms propis de persona, amb la col·laboració d’Antoni Llull (1989) UIB.

. Onomàstica i literatura (1996), pròleg d’Isidor Marí. UIB i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.

. Història i cultura popular (1998), pròleg de Damià Ferrà-Ponç UIB. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.

. Discursos per la llengua (1999), pròleg de Josep Melià. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Publicacions de l’Abadia de Monserrat.

. Entorn de la història de la llengua (2001), pròleg de Josep Massot i Muntaner. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

. Francesc de Borja Moll, l’home dels mots. (2003) Ed. Moll.

. Francesc de Borja Moll i la llengua literària. (2005), pròleg de Gabriel Janer Manila. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segles XIII-XVI) (2006). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum I.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segles XVII-XVIII) (2007). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum II.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segle XIX, 1a part) (2008). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum III.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segle XIX, 2a part) (2008). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum IV.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segles XIX, 3a part) (2009). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum V.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segle XIX, 4a part) (2010). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum VI.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segle XX) (2020). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum VII.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segle XX) (2020). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum VIII.

. Antologia de Textos de les Illes Balears (segle XX) (2022). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum IX.

. El diari “La Vida” (L’Habana 1900-1913). Diverses participacions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat (2009).

. Veus del passat, IEC, 2020.

. Macs, pols i campanes, autobiografia, Edició de l’autor, 2022.

. Col·laboració en el Diari de la Llengua Catalana (1995), entre d’altres.

Molt significativa és l’obra Un poble, un temps de l’any 1974, de la qual l’any 2024 es complirà el 40è aniversari. Una obra que ha esdevingut tot un referent els treballs d’estudi oral de la nostra llengua i que ha servit de model a molts d’estudiosos posteriors. Va ser, a més a més, una contribució especialment valorada pels montuïrers i montuïreres que veien com tot un món agrícola s’esvaïa amb les persones entrevistades, algunes nascudes a finals del segle XIX.

Back To Top