Skip to content
Actualitat

El sector ramader ecològic torna en remuntar

ovelles

La ramaderia ecològica s’havia estancat i no pujava al ritme que les hectàrees de producció ecològica. En alguns tipus de ramat fins i tot havia baixat. Però entre 2021 i 2023 ha tornat a remuntar, tant l’oví, com l’avícola, porcí, caprí i apícola.

En el conjunt de les Illes Balears hi ha un total de 216 explotacions ramaderes, és a dir, 10 més que l’any 2021. Són dades de l’informe del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) fetes públiques recentment amb motiu de l’organització de la Diada Ecològica de Porreres.

Pel que fa al tipus de bestiar continua destacant les explotacions que tenen ramaderia ovina. En total hi ha 152 explotacions amb 23.245 caps, el que suposa un increment del 7,5%.

En el segon, hi ha 57 explotacions de ramat avícola amb 15.277 caps, el que suposa un increment del 24%. D’aquests, un 77% es dedica a la producció d’ous, mentre que la resta, un 23% es dedica a la producció de carn.

Per exemple, en el cas del caprí ha augmentat un 20% el número de caps de bestiar en 15 explotacions, i d’aquests el 70% té com a finalitat la producció de llet. En el cas de l’avícola, que ha pujat un 24%, és majoritàriament per a producció d’ous (el 77%) i el darrer any s’ha incrementat la producció de carn, s’hi dedica un 23%.

El director tècnic de CBPAE, Jeroni Vera explicà que l’activitat apícola certificada pel CBPAE s’estén a 8 explotacions que sumen 258 caseres, un 36% més que l’any anterior. Aquest augment el relacionam en el fet que un dels requisits del reglament europeu és que les caseres estiguin situades de tal manera que a 3 km de distància la superfície sigui ecològica o forestal, i com van augmentant el número d’hectàrees inscrites, això fa que de cada vegada hi hagi més possibilitats de complir amb aquest requisit.

Ramat oví. Foto: CBPAE.
Back To Top