Skip to content
ActualitatLlubi

Llubí disposarà d’un nou parc verd de 1.800 metres a la zona d’es Daus

parc verd Llubí

L’Ajuntament de Llubí ha posat en marxa la construcció d’una nou parc verd a la zona d’es Daus.

El nou espau estarà ubicat a foravila i emmarca dins el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de l’illa de Mallorca.

El pressupost del projecte és de 392.000 € i ocuparà una extensió total de 1.800 metres quadrats.

Llubí té implantat un sistema de recollida porta a porta i en aquests casos “el parc verd esdevé una instal·lació fonamental que funciona com a àrea
d’emergència per respondre a les necessitats de la població (principalment població estacional o de segona residència) que puntualment no pot acollir-se al calendari de recollida domiciliària”.

El recinte disposarà de zona d’oficines i recepció, magatzem per a residus considerats perillosos, zona coberta per residus que hagin d’estar a l’abric de la intempèrie per evitar que es deteriorin, àrea de contenidors, zona enjardinada i altres serveis.

El projecte està actualment a exposició pública.

Back To Top