Skip to content
ActualitatLlubiVilafranca

Medi Ambient inverteix 475.000 € a les depuradores de Llubí i Vilafranca

El Govern ha emprès les passes necessàries per adaptar a la normativa les 56 depuradores que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua a Mallorca. En aquest sentit, cal destacar que segons informe de sanejament i depuració de 2021, les depuradora de Llubí i Vilafranca, eren les úniques que no complien la normativa pel que fa a la qualitat de la depuració de les aigües residuals urbanes.

Per posar fil a l’agulla, la Conselleria de Medi Ambient ha adjudicat, per un import de 320.000 €, el contracte d’Obres de reposició del sistema de ventilació i retirada de llots de les llacunes de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Llubí. El termini d’execució de l’actuació és de sis mesos.

Pel que fa a la de Vilafranca, ja s’ha executat, amb el mateix objectiu, la retirada dels llots amb una inversió de 155.000€.

En l’actualitat les llacunes de l’EDAR de Llubí es troben colmatades de llots i és necessari, per tant, retirar-los perquè les llacunes puguin exercir la seva funció de sistema tou o verd de tractament de les aigües residuals. És necessari també, procedir a la substitució del sistema d’aeració de les llacunes (difusors, mànegues, ancoratges i, contrapesos, etc..), per la dificultat que presenta buidar-les sense retirar-los i pel seu estat actual de deteriorament motivat per haver superat ja la seva vida útil.

La retirada dels llots es realitzarà mitjançant un camió autoaspirant o sistema similar; una vegada retirats, els llots es deshidrataran a les mateixes instal·lacions de l’EDAR amb una centrifugadora portàtil de la qual se n’encarregarà l’adjudicatària. Una vegada assolit l’objectiu d’una sequedat del 20% es traslladaran a la planta autoritzada de TIRME.

Back To Top