Skip to content
ActualitatDestacatPetra

Càmeres de vigilància a les noves zones ACIRE del nucli urbà de Petra

Carrers del nucli urbà de Petra inclosos en àrees de circulació restringida (ACIRE) seran vigilats amb càmeres. L’Ajuntament petrer ha aprovat una ordenança municipal que regula l’estacionament i circulació a diferents carrers. L’objectiu que s’ha marcat l’Ajuntament és evitar la circulació de vehicles pels carrers de dins aquestes zones.

Per tal d’aconseguir-ho l’Ajuntament ha instal·lat càmeres de vigilància i sancionarà a aquells vehicles no autoritzats que circulin o estacionin a les noves zones regulades. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Petra pretén guanyar espais d’ús preferent per als vianants en el centre urbà del municipi.

L’ordenança inclou les sancions econòmiques per infraccions. Així, circular per zona ACIRE tendrà una multa de 80 euros. Deixar-hi el cotxe estacionat suposarà una sanció de 200 euros.

El batle de Petra, Salvador Femenias, ha explicat que “ara per ara tenim l’ordenança aprovada i les càmeres instal·lades, però no ho posarem en marxa fins que els residents hagi pogut fer els tràmits i tenguem totes les matrícules autoritzades enregistrades”. En aquest sentit, Femenias apunta que “a banda dels residents, hi haurà casos com per exemple persones cuidadores de gent gran, familiars, venedors ambulants o repartidors comercials que podran passar. Haurem de fer algunes excepcions i enregistrar les matrícules”.

ZONES EMBLEMÀTIQUES

Aquestes àrees de circulació restringida són zones emblemàtiques de la localitat, com ara el tram del carrer des Barracar Alt i tram del carrer de l’Hospital. La mesura es podria estendre a altres vies de la localitat que seran degudament senyalitzades. A aquests carrers només s’hi permet el trànsit de vehicles dels residents, així com altres d’oficials, de serveis de seguretat, concessionaris i altres de necessitat justificada.

Els residents han de sol·licitar a les oficines municipals una targeta ACIRE del seu vehicle o vehicles, per poder transitar per dins d’aquesta zona sense perill de ser sancionat. Dita targeta haurà de col·locar-se dins del vehicle que forma que sigui totalment visible des de l’exterior.

Càmera al carrer Hospital.
Back To Top