Skip to content
Montuïri

Bernat Fiol, cap de Protecció Civil de Montuïri, elegit Batle des Puig

El cap de Protecció Civil de Montuïri, Bernat Fiol Garau, serà el Batle des Puig 2023. Així ho va decidir, per unanimitat, la corporació municipal reunida en ple. 
En aquest cas l’Ajuntament ha valorat la gran tasca de l’Agrupació de Protecció Civil de Montuïri i, especialment del seu cap Bernat Fiol. En Bernat, duu 20 anys com a cap de l’agrupació, des de la seva fundació l’any 2003, i ha sabut mantenir-la viva i créixer tan en número d’efectius com en material per tal de poder donar el millor servei possible als ciutadans. Per tot això els tres partits polítics en representació a l’Ajuntament (Més, PSOE i PP) coincidiren en assenyalar la seva satisfacció per el nomenament i afegiren que mai se li podrà agrair el seu treball i la predisposició a ajudar i acudir on és necessita l’ajuda.
Bernat Fiol ha estat bomber professional, primer als Bombers de Mallorca i després a l’aeroport de Son Santjoan. Una tasca que la del servei en tema d’emergències que ja inicià durant el seu servei militar en l’antic punt de la Creu Roja que hi havia a la carretera de Palma-Manacor.

Assenyalar que aquesta designació s’atorga a una persona que per la seva especial dedicació al poble, pel seu caràcter emblemàtic i rellevància té l’honor d’ostentar el títol honorífic de Batles des Puig en el pancaritat de la segona festa de Pasqua. Aquest any serà el proper 11 d’abril.

Fins al 1992 el Batle des Puig era un títol que requeia sobre un regidor del Consistori local però fou a partir del 1993 que s’optà per reconèixer la tasca d’una persona de la vila.

LLISTAT BATLES: D’aquell any ençà han estat Batles des Puig les següents persones:

1993 Mateu Oliver Verd “de Meià” (Notari)
1994 Maria Mesquida (Cuinera Tercera Edat)
1995 Pere Miralles Roca “Malherba” (Director Banda de Música)
1996 Onofre Arbona Miralles “Masseno” (Director revista Bona Pau)
1997 Baltasar Nicolau Verger “Volandí” (Va donar terres per a la carretera)
1998 Joan Segura Forteza “Segura” (Propulsor balls de pagès)
1999 Josep Sampol Cerdà “Sampol” (Esportista i organista església)
2000 Llorenç Bauzà Mas “Neo” (25 anys escolà de l’església)
2001 Gabriel Cerdà Miralles “Rupit” (Marger i esportista)
2002 Maria Roscar Miralles “Titina” (Cosidora vestits Cossiers)
2003 Joan Pocoví Oliver “Gurill” (President CE Montuïri)
2004 Antoni Martorell Miralles “Pare Martorell” (Fill il·lustre de Montuïri)
2005 Joan Miralles Gomila “Doia” (Polifacètic i President del Ca Rater Mallorquí)
2006 Francisca Gomila Gelabert “de can Cigala”(Grup Acció Social)
2007 Miquel Mascaró Amengual “Punta” (President de la Cooperativa)
2008 Miquel Martorell Arbona “Terric” (Col·laborador de Bona Pau )
2009 Jeroni Garau Bauçà “de s’Agència” (Suport institucions)
2010 Isabel Mayol Manera “Bello” (Promoció social i cultural)
2011 Guillem Morlà Jaume “Morlà” (entitats culturals i esportives)
2012 Martí Ferrer Sampol “de Son Coll” (CE Montuïri, teatre, coral)
2013 Joan Marimón Pizá (Dama cossiers, banda de música i coral)
2014 Antònia García Pocoví (entitats culturals i socials)
2015 Joan Barceló Prohens “de sa Mata” (president del Club d’Atletisme Montuïri-s’Hostal)
2016 Guillem Nicolau Garau (Polifacètic, Grup excursionista s’Esbart des Pla)
2017 Cati Tous (Club de Bàsquet, Protecció Civil)
2018 Joan Mesquida “Serra” (President Banda de Música)
2019 Francisca Maria Niell (Donants de Sang, Associació Contra el Càncer)
2020 Any de la pandèmia de COVID
2021 Pep Mesquida ‘Barber’ (Centenari)
2022 Margalida Mesquida “Bella” (Parròquia i Acció Social)
2023 Bernat Fiol Garau “de Son Ribes” (Bomber i Cap de Protecció Civil)

Back To Top