Skip to content
ActualitatAlgaidaDestacat

Algaida crearà una comissió d’experts per decidir sobre el decret d’habitatge

Nucli d'Algaida. Foto: Mancomunitat Pla.

Els ajuntaments de Mallorca estudien i planifiquen de quina manera poden o han d’aplicar, si escau, les diferents mesures del Decret Llei d’Habitatge aprovades pel Govern de les Illes Balears.

A Algaida, l’Ajuntament ha decidit fer una consulta i debatre sobre aquestes mesures urgents d’habitatge per tal de veure de quina manera afectarà el municipi. Amb aquesta finalitat crearà una comissió d’experts vinculats o relacionats en l’àmbit de l’habitatge.

Així, es demanarà opinió a arquitectes, enginyers, constructors, altres col·legis i gremis professionals vinculats al sector, tècnics paisatgístics i mediambientals, entre altres.

Damunt la taula d’aquesta comissió d’experts s’hi posaran les diferents mesures: divisió de pisos, la reconversió de locals comercials en habitatges i el canvi d’ús i aprofitament dels terrenys definits com a equipament públic i privat.

En tot cas, la batlessa d’Algaida, Margalida Fullana, apunta que de les diferents propostes previstes en el decret autonòmic, una no s’aplicarà: “L’increment de les alçades dels edificis no la permetrem perquè afectaria la imatge i tot l’entorn del nucli urbà. De fet, tenim un informe de l’arquitecte municipal que així ho recomana”, explica Fullana.

En aquest sentit, l’informe és molt clar: “La norma va en contra dels objectius del planejament municipal vigent, quant a conservar l’alçada de les edificacions, el creixement urbà tradicionals del municipi i el paisatge urbà, que s’ha conservat al llarg dels segles“. En aquest sentit, és encara més contundent: “L’aplicació de la norma podria ser molt nociva i irreversible per al paisatge urbà dels nuclis del municipi”, diu en referència a Algaida, Pina i Randa. Per tot plegat, “es recomana no aplicar aquesta disposició addicional, en protecció del paisatge urbà i dels objectius bàsics del planejament municipal”.

Quant a la comissió d’experts, Fullana apunta que la consulta entre els sectors implicats es durà a terme per tal d’aclarir com poden afectar les diferents mesures proposades en el decret llei. “Pensam que hem d’escoltar a aquests agents socials i professionals i també als veïnats i veïnades que puguin estar afectats”.

Així, per exemple, en alguns municipis es planteja el fet que convertir un local comercial en habitatge a segons quines zones pot no afectar i fins i tot millorar la imatge dels nuclis antics si les reconversions es duen a terme seguint l’estètica adequada.

El ple de l’Ajuntament d’Algaida va aprovar la no aplicació de les diferents disposicions de l’esmentada llei “vist que l’aplicació immediata d’aquestes disposicions podria suposar una afectació negativa al municipi (del teixit comercial o del paisatge urbà, entre d’altres)”.

Aleshores s’obrí un temps de consulta perquè “resulta necessari estudiar amb deteniment la convinença de no aplicar o aplicar definitivament, de manera global, o parcial” de les diferents mesures.

Ara, serà una comissió d’experts que proposarà i opinarà sobre les mesures aplicables per tal de millorar l’oferta d’habitatge al municipi. Posteriorment, serà la Corporació municipal en ple qui tendrà la darrera paraula sempre d’acord amb els informes tècnics pertinents.

Back To Top