Skip to content
ActualitatAlgaidaCostitxCulturaLloret de VistalegreLlubiMaria de la SalutMontuïriPetraPorreresSencellesSineu

Nova empenta de 100.000€ per a la millora dels arxius dels municipis del Pla de Mallorca

Deu municipis del Pla de Mallorca han rebut recentment una ajuda del Consell de Mallorca per a l’organització d’arxius municipals.

La majoria de les propostes presentades pels ajuntaments van encaminades a la digitalització dels arxius municipals, unes tasques que ja iniciades i que es van duent a terme a mesura que arriben les subvencions del Consell de Mallorca.

Aquesta darrera convocatòria va atorgar un total de 199.000€ a diferents municipis i, d’aquesta quantitat, el Pla de Mallorca se’n beneficia de 100.000€.

Per ajuntaments, les millores que han estat subvencionades són:

Ajuntament de Llubí. Digitalització de fons i col·leccions documentals que estiguin prèviament organitzats i descrits en una base de dades. 3.630€

Ajuntament Maria de la Salut. Organització de l’Arxiu Municipal de Maria de la Salut. Fase 4. 3.943€

Ajuntament de Sineu. Digitalització documentació Arxiu Municipal. 6.999€

Ajuntament de Lloret. Treballs de descripció (organització) i digitalització de fons i col·leccions documentals. 18.089,50€

Ajuntament de Montuïri. Organització, millora del tractament arxivístic, digitalització, preservació i difusió en obert de la sèrie “Registre Civil” de l’Arxiu Municipal de Montuïri, sobre la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears. 12.105 €

Ajuntament d’Algaida. Digitalització dels llibres de talles dels segles XVIII I XIX. Segona fase. 3.617,85€

Ajuntament de Porreres. Organització, catalogació i millora del tractament arxivístic del fons Cambra Agrària i digitalització, preservació i difusió en obert de les sèries “Registre Civil” “Padrons d’habitants” i “Amillaraments” de l’Arxiu Municipal de Porreres, sobre la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears. 20.000€

Ajuntament de Petra. Digitalització arxiu històric de Petra (Fase VII). 6.000€

Ajuntament de Sencelles. Catalogació, inventari i ordenació de l’arxiu municipal de Sencelles 2023 i digitalització de l’arxiu. 15.819,54€

Ajuntament de Costitx. organització Arxiu Municipal de Costitx. 8.457,90€.

Back To Top