Skip to content
ActualitatPetraVilafranca

Son Santandreu de Petra acollirà un parc solar de 52 hectàrees

Gràfic parc fotovoltaic Son Santandreu

Una de les finques més emblemàtiques de Petra, Son Santandreu, acollirà un gran parc fotovoltaic. La nova infraestructura s’ubicarà a banda i banda de la carretera de Petra a Felanitx. De les xifres del projecte es desprèn que els dos parcs Alten I Alten II suposaran una inversió de 12,4 milions d’euros. Això vol dir la instal·lació de 34.344 panells solars en uns terrenys de 525.917 metres quadrats (52,5 hectàrees). També s’ha de dir que no es cobreix de plaques la totalitat de les 52 hectàrees (consultau imatges inferiors).

La nova planta, ubicada a menys de dos kilòmetres del nucli de Petra i a la falda del puig de Bonany es construirà concretament al polígon 14, parcel·la 827 i al polígon 12, parcel·la 584 i s’ha previst que connectaran amb una línia soterrada de quasi 9 kilòmetres cap a la subestació de Manacor.

Del projecte també s’extreu que aquesta planta produirà 36.978 GWh/any fet que suposa poder abastir d’electricitat una població de 4.403 habitatges. Molt superior, per tant, a la de la propera vila de Petra. L’estudi de la promotora, Alten Energías Renovables, també indica que la planta evita l’emissió a l’atmosfera de 28.672 tones de CO₂.

La finca, aquests darrers anys, s’ha sembrat en gran part de vinya sota la gestió d’una bodega de Santa Maria. Les cases de la possessió s’utilitzen com a agroturisme i per a celebrar banquets.

Segons indiquen en aquestes parcel·les hi ha l’existència d’un jaciment Arqueològic anomenat el Castellot, que pel que sembla, segons el projecte públic, el parc no l’efecte. A més hi ha la font de Son Santandreu i gran part de les conduccions dels seus sistemes hidràulics, com és el molí hidràulic de Son Santandreu que està catalogat com a BIC i que en el projecte ja no queda tan definit que no es vegi afectat.

També cal assenyalar que s’hi detalla que en un radi de 10 kilòmetres existeixen 6 parcs més. Aquests són: Son Sureda Pobre; Porreres (Es Pagos); Aubedellet; Can Verd; Son Moix i Son Pere Andreu.

Els estudis agronòmics de cada parc assenyalen que en els terrenys de Alten I i de Alten II, pertanyen a la mateixa explotació agrària i presenten aquestes xifres:

68,95 hectàrees de cereals, lleguminoses i guarets
0,24 hectàrees de carxoferes
3,71 hectàrees de figueres
Unes 20 hectàrees de pastures permanents de les quals 14 són admissibles
143,57 hectàrees de superfícies forestals

En total declara 87,73 hectàrees de cultius i disposa de 74,22 drets de pagament bàsic.

Tot està en règim de secà. També disposa d’una cabana ramadera de 75 ovelles adultes amb la part corresponent de mascles i femelles de reposició i cries. Aquesta explotació queda afectada en una superfície de 14 ha. A la seva declaració de PAC de 2022, disposa d’un total de 74,22 drets de pagament bàsic i declara un total de 87,73 ha. Per tant, disposa de 13,51 ha que formen part de la seva explotació i de les quals no cobra ajudes directes.

Finalment, a l’estudi de Alten II s’hi afegeix que:

No obstant aquesta situació inicial, s’ha de valorar que en la mateixa explotació agrària s’hi està projectant un altre parc solar de 14 ha, que ja consumeixen el marge d’hectàrees superior als drets que es tenen.

A les conclusions de l’informe agronòmic s’assenyala que:

Amb les mesures de compensació, la implantació del parc permetrà augmentar l’activitat agrícola tant en treball agrícola com en marges bruts, per tant, les mesures proposades només en el present informe demostren una clara integració en l’activitat agrària de l’illa.

Finalment, també hi diu que:

Per altra part, les rendes generades pel parc solar permeten al propietari i a la vegada titular de la futura explotació agrícola, envestir a la realització de noves inversions i el manteniment de les existents i de nova creació.

Back To Top