Skip to content
ActualitatVilafranca

Els titulars de guals hi podran aparcar davant a Vilafranca

L’Ajuntament de Vilafranca permetrà aparcar davant els guals permanents als propietaris d’aquestes concessions d’entrada de vehicles.

La modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a entrades de vehicles fou aprovada per unanimitat en el passat ple i des d’ahir roman a exposició pública per a la presentació d’al·legacions durant 30 dies.

El batle de Vilafranca, Montserrat Rosselló (PxP), explica aquesta mesura es pren “pensat més amb la gent del centre del nucli urbà perquè és la zona on és més difícil aparcar”.

El batle afegeix que “si un té dos cotxos i n’aparca un dedins i un davant la seva portassa, deixa més espai al carrer”.

En la modificació de l’ordenança hi consta que s’expedirà “una placa o distintiu adequat en què figuri el número de gual, que s’ha de col·locar en un lloc visible del vehicle estacionat enfront del gual permanent”.

Així mateix, queda clar que “la pràctica de l’estacionament queda condicionada al fet que hi hagi espai suficient a un o ambdós extrems del gual, per tal que permetin l’adequada maniobra per estacionar sense que hi hagi dret a la intervenció de l’autoritat per forçar el desplaçament de qualsevol vehicle situat al costat del gual”.

A més a més, Rosselló explica que “només podran gaudir de l’avantatge d’aparcar davant el gual els vehicles a nom de persones empadronades al domicili”.

L’OPOSICIÓ DEMANA UN INFORME DE LA POLICIA LOCAL

Per la seva banda, el regidor de l’oposició, Joan Nicolau, ARA! Candidatura Unitària (ara Assemblea per Vilafranca), explica que el seu partit lamenta que aquesta modificació de l’ordenança no inclogui un informe de la Policia Local. “Vàrem demanar aquest informe perquè pensam que és la Policia Local qui ha de marcar les directrius d’aquesta modificació de l’ordenança”, apunta Nicolau.

Així mateix, explica que, per exemple, “consideram que hi ha alguns carrers on només es pot aparcar a un costat on es crea un greuja comparatiu, ja que els d’una banda paguen el gual i els de l’altra costat no l’han de pagar perquè no els poden aparcar davant”.

En aquest sentit, apunta a tres carrers: la carretera de Palma, l’avinguda de ses Escoles i el carrer de Sant Sebastià. “Trobam que els titulars de guals d’aquests tres carrers no haurien de pagar o gaudir d’alguna rebaixa”, diu Nicolau.

En tot cas, per Nicolau la solució als problemes d’aparcament de Vilafranca “passa per comprar un solar i convertir-lo en un aparcament dissuasiu“.

Cal recordar que aquesta mesura ha estat adoptada aquest tram final de legislatura i a les portes de les eleccions municipals a diferents municipis com ara Santa Margalida o Llucmajor. Campos ho estudia.

A alguns altres municipis la mesura no ha prosperat i s’ha hagut de crear una ordenança específica, ja que s’ha considerat que inclou ocupació de via pública.

En aquest sentit, alguns municipis del Pla de Mallorca s’han mostrat reticents a l’aplicació d’aquesta mesura, perquè implica moltes excepcions i variants segons les dimensions dels carrers o nombre de guals. De fet, consideren que s’hauria de crear una ordenança que només inclogués certs carrers però veuen difícil redactar-ne una general de tot un nucli urbà.

Back To Top