Skip to content
Montuïri

Candidatures 28 de maig

Eleccions 28M

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. PAULA M. AMENGUAL NICOLAU

2. JOAN JAUME ROCA NOGUERA

3. MARIA F. POCOVÍ MELIÀ

4. MARIA PORTELL AMENGUAL

5. MIQUEL MAYOL ARBONA

6. JOANA MARIA SERRA FIGUEROLA

7. MIQUEL MIRALLES MAYOL

8. TERESA MARTÍNEZ MARCÚS

9. MIQUEL BARCELÓ MORA

10. MIQUELA BARCELÓ BAUZÀ

11. JOAN VERGER ROSIÑOL

Suplents

1. JOANA TUGORES AVELLÀ

2. DAMIÀ ALZAMORA MOYA

3. MARGALIDA MAYOL SALVÀ

4. MARIA BAUZÀ BRITOS

5. JAUME PALOU GARAU

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

1. ANTONI MIRALLES NIELL

2. MARIA MAYOL ROCA

3. ANTONI BERGAS FORTEZA (Independent)

4. MARIA DEL ROCIO DIAZ COLL

5. CATALINA MIRALLES PIZA

6. OLGA HABIB MANERA

7. MARIA ANTONIA RIGO GALLARD (Independent)

8. JOAN GELABERT CAPELLA

9. JUANA RIGO RIBAS

10. JOSEP IGOR GOMILA AGUILO (Independent)

11. JUAN MIRALLES JULIA (Independent)

Suplents

1. JOSE MARIA MUNAR VICH

2. FRANCISCA BAUZA MAYOL

3. GABRIEL MIRALLES PIZA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARIA ELENA JAUME SASTRE

2. RAFEL MIRALLES ROSSINYOL

3. JOSEP CERDÀ ROSCAR

4. CATALINA MARÍA RIBAS NICOLAU

5. JOAN ANTONI RAMONELL MIRALLES

6. MARÍA CERDÁ GARAU

7. ALBERT VERGER SOCÍAS

8. MARINA RABANAL TOUS

9. JOAN PERELLÓ MAYOL

10. JOANA MARIA SÀNCHEZ MARIMÓN

11. JOAN MIRALLES MARIMÓN

Suplents

1. MONSERRAT CATALÀ MAYOL

2. FRANCISCO SERRA DILME

3. CATALINA PIZÁ FORNÉS

4. CATALINA ESCALAS TOUS

5. SERGIO MAYOL GARÍ

Back To Top