Skip to content
Porreres

Candidatures 28 de maig

Eleccions 28M

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. SEBASTIÀ LLITERES LLITERES

2. MARTA ESCODA TROBAT

3. BARTOMEU GARÍ SALLERAS

4. MARIA VAQUER VIEDMA

5. ANTONIO SASTRE BAUÇÀ

6. ANTÒNIA MARIA AMENGUAL SALLERAS

7. FÈLIX AMENGUAL BARCELÓ

8. AIXA LEIVA JULIÀ

9. BALTASAR FERRER BALLESTER

10. BÀRBARA CORTÉS SEGURA

11. MARIA DELS ANGELS DOMÍNGUEZ BARCELÓ

12. BARTOMEU SASTRE MARTORELL

13. MARIA ROSA JUAN MOLL

Suplents

1. BARTOMEU BARCELÓ OLIVER

2. XISCA MARIA JULIÀ MÓRA

3. MIQUEL GRIMALT MELIÀ “DE CAN FOSSÀ”

4. ROSA ROTGER FONT

5. ANTONI MANUEL GORRIAS DURAN

6. MARÍ NADAL CARME

7. MAYA BARRANTES EMILIO

8. MARIA JUAN ORELL “DE CA NA LLUÏSSONA”

9. MIQUEL MORLÀ VICENÇ

10. JOANA MORA CERDÀ

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARIA AGNÈS SAMPOL SABATER

2. JOAN OBRADOR GORNALS

3. MARÍA BLANCO SORELL

4. RAFAEL MESQUIDA BELTRÁN

5. MIREIA CARDELL SAGRERAS

6. MATEO SUÑER SERVERA

7. MARÍA RAMOS GÓMEZ

8. ANTONI MESQUIDA MARTORELL

9. TERESA JULIÀ JULIÀ

10. JOAN MORA ROSSELLÓ

11. ANDREA NÚÑEZ PÉREZ

12. CATALINA GORNALS PEDREGOSA

13. MATEU NADAL NICOLAU

Suplents

1. FRANCISCO JAVIER FELIU ROMÁN

2. MIREIA ESCUDERO TABERNER

3. MIGUEL SAGRERAS PICORNELL

4. MATEO VENY FERRER

5. FRANCISCA PALERM GORNALS

EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. FRANCISCA MORA VENY

2. ANTONI SASTRE VANRELL

3. JAUME MARTORELL MESQUIDA

4. MARIA ANTÒNIA MELIÀ SAMPOL

5. POL SALLERAS PLA

6. MARIA ANTÒNIA VENY SERRA

7. GABRIEL MESQUIDA VENY

8. CATALINA GARAU SITJAR

9. BERNAT BARON FRESNEDA

10. MIQUELA BORDOY OBRADOR

11. BARTOMEU MORA MULET

12. FRANCISCA MARIA BENNASSAR GELABERT

13. JUAN NICOLAU SALLERAS

Suplents

1. MARIA ANTÒNIA POU VAQUER

2. ADRIÁN ARAGUNDE SALOM

3. ARIADNA GIL CAMPOS

4. MARC PRIETO GORNALS

5. MARGALIDA PALERM MELIÀ

6. MIQUEL AGUILÓ FUSTER

7. ANTÒNIA ROSSELLÓ TOMÁS

8. JUAN MATEO MATAS SANCHO

9. MARGARITA MELIÀ MORA

10. GASPAR MORA MULET

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. MIGUEL ANGEL VENY MESTRE

2. MARIELA DE JESUS RUIZ MEZA (Independent)

3. JOANA MARIA FERNANDEZ VALCANERAS (Independent)

4. BARTOLOME MORA ORDOÑEZ

5. ELENA RODRIGUEZ BERMEJO (Independent)

6. CRISTINA CERDA PEDROCHE (Independent)

7. JUAN GELABERT MESTRE (Independent)

8. VERONICA KARINA BURGOS MINUCHE (Independent)

9. LLORENÇ GRIMALT VENY (Independent)

10. YUDELKA DEL ROSARIO ALMONIE RODRIGUEZ (Independent)

11. JUAN SERRANO RUEDA (Independent)

12. JUANA ANA ABRAHAM DOMINGUEZ

13. JAVIER PONCE MORA (Independent)

Back To Top