Skip to content
Actualitat

El Consell perllonga el termini per sol·licitar els ajuts de 200 euros per a esports federats

El Consell de Mallorca ha perllongat el termini per sol·licitar la convocatòria de subvenció per a activitats esportives federades fins el dimecres 12 d’abril. En total, la institució insular destina 2,5 milions d’euros, 200 euros per infant, a les famílies amb fills federats que practiquen qualsevol modalitat en la temporada 2022-2023. Fins ara s’han rebut més de 2.800 sol·licituds.

Els ajuts a l’esport federat s’adrecen a famílies amb infants i joves d’entre 6 i 16 anys, per cobrir-ne les despeses d’inscripció a clubs esportius i fomentar-ne la pràctica esportiva. La finalitat d’aquesta convocatòria consisteix en una aportació de 200 euros per als esportistes nascuts entre el 2006 i el 2019. En el cas d’infants o de joves amb diversitat funcional, s’admetran sol·licituds per als nascuts entre els anys 2001 i 2019.

Tots els tràmits s’han de fer a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, amb l’entrada en vigor de la gestió 100 % telemàtica. Les famílies i entitats poden fer aquest tràmit amb un certificat digital o amb el DNI electrònic.

Requisits del nucli familiar

Per poder optar als ajuts econòmics, les famílies han d’haver tingut durant l’exercici fiscal 2021 uns ingressos bruts màxims que, conjuntament entre la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar (sol·licitant i cònjuge o parella de fet), no poden superar els 50.400 euros anuals. Aquest import és la suma de les caselles 435 i 460 del model 100 de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En el cas de no estar obligats a fer la declaració de l’IRPF i de no haver-la feta, es tindran en compte les imputacions que constin en l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Back To Top